Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Henry Forsberg Redovisning & Revision AB

"Bolaget ska bedriva revisionsbyrå samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta andelar'aktier i bolag med liknande verksamhet inom samma bransch som bolaget."
Finns i branscher på Wedoo: Redovisning
Org.nr: 556243-6070
Företagsform: Aktiebolag