Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Onsala

Adredo AB
Org.nr: 556940-9898
Tillhandahålla tjänster inom redovisning och kontorsadministration, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AFR Projekt AB
Org.nr: 556894-2790
Aktiebolaget ska bedriva entreprenader inom markarbeten, halkbekämpning, snöröjning, transportuppdrag, husbyggnationer, markexploatering och fastighetsaffärer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även arbeta med ...
Beckerdal Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556346-9419
Bolaget skall bedriva redovisning och revision,konsultation inom beskattning,ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Belservice i Onsala AB
Org.nr: 556832-8826
Bolaget ska bedriva arbeten såsom reparation, tillverkning och konstruktion av testutrustning, hemelektronik och hisselektronik. Inköp, försäljning och uthyrning av dess tillhörande produkter och maskiner företrädesvis i ...
BoDa Redovisning i Göteborg AB
Org.nr: 559024-2110
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, revision och därmed förenlig verksamhet.
Bolagsredovisning i Kungsbacka HB
Org.nr: 969731-2800
Tjänster inom ekonomi och redovisning.
Bomgrens Redovisning AB
Org.nr: 556070-6524
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration, personaladministration och 'logistikautomation, Handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar och andra väredpapper. Handel med och äg ...
Ekonomigruppen SRR AB
Org.nr: 556214-3155
Bolaget skall bedriva konsultation inom skatter, redovisning och bokslut samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult Lennart Bergman AB
Org.nr: 556671-0512
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiservice R.Ytterström AB
Org.nr: 556357-1511
Bolaget skall bedriva ekonomisk redovisning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hambergs Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556780-8109
Bolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning och konsultationer inom skatter och ekonomi, samt därmed förenlig verksamhet.
Inger Hultgren AB
Org.nr: 556736-6488
Aktiebolaget ska bedriva tandvårdsverksamhet, handel med tandvårdsprodukter, konsultationer inom affärsrådgivning, redovisning samt säljstöd, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig ver ...
Jomle AB
Org.nr: 556830-6475
Bolaget ska bedriva personlig assistans, hemtjänst, rekrytering och bemanningsverksamhet, hushållsnära tjänster, konferens- och utbildningsverksamhet, konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, coachning, idéutveckl ...
Juridek, juridik och redovisningsbyrå KB
Org.nr: 969757-5067
Bolaget skall syssla med rådgivning av ekonomiska frågor, redovisning, bokslut, beskattning, affärsjuridik, personaljuridik och bolagsbildning samt annan förenlig verksamhet.
Katoz Redovisning AB
Org.nr: 556833-8551
Bolagets verksamhet är att bedriva redovisningsbyrå, skatterådgivning, bokslut och deklarationer samt därmed förenlig verksamhet.
Koolman Ekonomiservice AB
Org.nr: 556489-5356
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokföring, bokslut och beskattning samt övriga ekonomikonsultativa tjänster samt handel med aktier.
LHIR i Onsala AB
Org.nr: 556776-5713
Bolagets verksamhet ska vara ekonomisk redovisning för företag och bostadsrättsföreningar, konsultverksamhet som består i att vara ute på företag under en begränsad tid såsom sjuk och semestervikarie och där sköta löpand ...
Magnus Öberg Redovisningsbyrå KB
Org.nr: 969610-5635
Redovisning, bokföring, skatterådgivning, ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet, uppfödning och tävlingsverksamhet med hästar samt äga och förvalta fast och lös egendom.
NOGREL Consulting AB
Org.nr: 556971-7605
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och affärsutveckling, äga aktier och fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
On The Rocks Ekonomiservice AB
Org.nr: 556373-0158
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokföring, bokslut och beskattning samt övriga ekonomikonsultativa tjänster samt handel med aktier.