Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

On The Rocks Ekonomiservice AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokföring, bokslut och beskattning samt övriga ekonomikonsultativa tjänster samt handel med aktier."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556373-0158
Företagsform: Aktiebolag