Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Onsala

ACJ Consulting AB
Org.nr: 556778-1363
Bolaget ska bedriva byggnadsmåleri samt inredning samt ekonomitjänster.
Adredo AB
Org.nr: 556940-9898
Tillhandahålla tjänster inom redovisning och kontorsadministration, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Beckerdal Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556346-9419
Bolaget skall bedriva redovisning och revision,konsultation inom beskattning,ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Billinge Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556594-0656
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
BoDa Redovisning i Göteborg AB
Org.nr: 559024-2110
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, revision och därmed förenlig verksamhet.
Bolagsredovisning i Kungsbacka HB
Org.nr: 969731-2800
Tjänster inom ekonomi och redovisning.
Bomgrens Redovisning AB
Org.nr: 556070-6524
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration, personaladministration och 'logistikautomation, Handel med värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar och andra väredpapper. Handel med och äg ...
Buerås Mekan och Ekonomi AB
Org.nr: 556934-0028
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verkstads- mekaniska och svetsningsarbeten samt hyra ut personal inom detta område samt redovisningsbyråverksamhet och konsultationer inom ekonomiområdet.
Capas AB
Org.nr: 556782-6739
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av produkter inom marinamiljön av småbåtar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
D.P. REDOVISNINGSBYRÅ HB
Org.nr: 916844-0064
Bokförings- och deklarationstjänster import och export av hushållsaccessoarer samt tillhandahålla konsulttjänster inom skatte-, bokföringslagar och bistå med språkkunskaper Polen-Sverige' Sverige-Polen.
Ekonomigruppen SRR AB
Org.nr: 556214-3155
Bolaget skall bedriva konsultation inom skatter, redovisning och bokslut samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult Lennart Bergman AB
Org.nr: 556671-0512
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Franséhn Företagsinformation HB
Org.nr: 916898-1745
Konsultjänster inom företagsekonomi och kapitalplaceringar.
Gunnar Berntssons Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556095-7374
Bolaget skall göra revision, bokföring, deklaration, taxeringsbesvär och därmed förenlig verksamhet.
Hambergs Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556780-8109
Bolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning och konsultationer inom skatter och ekonomi, samt därmed förenlig verksamhet.
J Svensson Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556704-9902
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Joanmo AB
Org.nr: 556818-1787
Bolaget skall äga aktier.
Jogula Förvaltnings AB
Org.nr: 556520-4293
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av köp och försäljning av lös egendom såsom aktier, obligationer och fordringar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Juridek, juridik och redovisningsbyrå KB
Org.nr: 969757-5067
Bolaget skall syssla med rådgivning av ekonomiska frågor, redovisning, bokslut, beskattning, affärsjuridik, personaljuridik och bolagsbildning samt annan förenlig verksamhet.
Katoz Redovisning AB
Org.nr: 556833-8551
Bolagets verksamhet är att bedriva redovisningsbyrå, skatterådgivning, bokslut och deklarationer samt därmed förenlig verksamhet.