Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Koolman Ekonomiservice AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokföring, bokslut och beskattning samt övriga ekonomikonsultativa tjänster samt handel med aktier."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556489-5356
Företagsform: Aktiebolag