Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jomle AB

"Bolaget ska bedriva personlig assistans, hemtjänst, rekrytering och bemanningsverksamhet, hushållsnära tjänster, konferens- och utbildningsverksamhet, konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, coachning, idéutveckling inom exem pelvis media, konstruktion och utveckling av mekaniska och elektriska maskiner, samt import och handel av presentartiklar och bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556830-6475
Företagsform: Aktiebolag