Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Onsala

AFR Projekt AB
Org.nr: 556894-2790
Aktiebolaget ska bedriva entreprenader inom markarbeten, halkbekämpning, snöröjning, transportuppdrag, husbyggnationer, markexploatering och fastighetsaffärer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även arbeta med ...
Aktiebolaget Commercial B-2-B
Org.nr: 556848-6541
Bolaget ska bedriva affärsverksamhet med produkter och tjänster för företagsförmedling, bolaget ska också i huvudsak bedriva förmedling, värdering och finansiering av företag och kommersiella fastigheter, samt förenlig v ...
Birger Rexed Human Resource AB
Org.nr: 556393-5500
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultativ verksamhet inom organisationsutveckling, management- utveckling och ledarskapsutveckling. Företagshälsovård. Sjukvårdsupplysning. Bedriva köp, försäljnin ...
Bolagsredovisning i Kungsbacka HB
Org.nr: 969731-2800
Tjänster inom ekonomi och redovisning.
Buerås Mekan och Ekonomi AB
Org.nr: 556934-0028
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verkstads- mekaniska och svetsningsarbeten samt hyra ut personal inom detta område samt redovisningsbyråverksamhet och konsultationer inom ekonomiområdet.
Conduco HB
Org.nr: 969692-0652
Konsulttjänster inom ekonomi, verksamhetsstyrning och management.
Ekdahl's family group, Economi and Finance AB
Org.nr: 559029-8088
Företaget skall bedriva handel med värdepapper (äga och förvalta), syssla med allt förekommande inom företags- administration, bemanning, förvärva fast egendom, rådgivning inom juridik och ekonomi samt annan förenlig ver ...
Ekory AB
Org.nr: 556449-7351
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomi, byggnation, mekanisk konstruktion och med dessa verksamheter förenliga köp och försäljningar. Bolaget skall vidare vara verksamt med finansiell placeringsverks ...
Elvyre Ekonomi KB
Org.nr: 969774-4960
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, juridisk-, företagsekonomis skattekonsultation, bedriva förmedling av tolktjänster, översättningar, utbildningar för tolkar och översättare samt språkundervisning. Bolaget ska ...
Fahlbergs Coach och Konsult AB
Org.nr: 556795-9217
Bolaget skall bedriva coach- och konsultverksamhet inom management, ekonomi, utbildning och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Four Seasons AB
Org.nr: 556512-3980
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring, förvärva, förädla och förvalta tillgångar i form av fastigheter, aktier och övriga värdepapper, äga och licentiera varumärken och andra imateriella ...
Förvaltningsaktiebolaget Dragskilen
Org.nr: 559012-8277
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper, konsultationer inom restaurang- och hotell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Geson Sverige AB
Org.nr: 556654-7161
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grafisk produktion och därmed förenlig verksamhet.
Gillerberg Consulting HB
Org.nr: 969735-3317
Konsultverksamhet inom projektledning, utbildning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Hambergs Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556780-8109
Bolaget ska bedriva verksamhet inom redovisning och konsultationer inom skatter och ekonomi, samt därmed förenlig verksamhet.
Handelstall U.T. Konsult HB
Org.nr: 969632-4848
Handel med hästar, utbildning, avel, ridsportsartiklar, tävlingsverksamhet, uthyrning av hästar, kamerala & administrativa tjänster.
Jomle AB
Org.nr: 556830-6475
Bolaget ska bedriva personlig assistans, hemtjänst, rekrytering och bemanningsverksamhet, hushållsnära tjänster, konferens- och utbildningsverksamhet, konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, coachning, idéutveckl ...
Katz i Alingsås AB
Org.nr: 556428-9816
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomi och administration. Bolaget ska vidare kunna ägna sig åt finansiell placeringsverksamhet och därtill hörande kapitalförvaltning. Bolaget ska ej bedriva sådan verk ...
Kompetenshamnen AB
Org.nr: 556698-2970
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom områdena företags- och personalutveckling, segling, familjerådgivning, hälso- och friskvård samt artistförmedling, genomförande av företags-, musik- och under ...
Littorin & Olsson AB
Org.nr: 556231-9029
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper, idka handel med och tillverkning av konsthantverk, smycken och musikinstrument, tillhandahålla musikframträdanden, idka konsultverksamhet inom dat ...