Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Onsala

ONIT HB
Org.nr: 969671-5896
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, systemaffärsutveckling inom informationsteknologi, redovisning och administrativt arbete, äga och förvalta värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Optinoma AB
Org.nr: 556808-6770
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, bokslut, ekonomistyrning och riskhantering, bedriva import och handel med utrustning för hästsport, samt därmed förenlig verksamhet.
Prioette Redovisning AB
Org.nr: 556943-3070
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi och löneadministration.
R.I.G Redovisning i Göteborg AB
Org.nr: 556911-0868
Företaget ska tillhandahålla redovisningstjänster, affärssystem inom redovisning och annan förenlig verksamhet.
Roger Lindblom Konsult AB
Org.nr: 556916-4170
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och finansiering samt värdepappershandel.
Rya Financial Counsulting AB
Org.nr: 556986-2146
Aktiebolaget ska bedriva bokföring, redovisning, ekonomi och konsultverksamhet inom förevarande områden. Bolaget skall också bedriva handel med värdepapper samt förvalta och äga fast och lös egendom.
Strannegården Ekonomi AB
Org.nr: 556832-5715
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt handel med värdepapper.
TECHNECON-CONSULT HANDELSBOLAG
Org.nr: 916558-5374
TEKNISK KONSULTVERKSAMHET INOM SKEPPSBYGGNAD, MASKINTEKNIK, BYGGNADS- OCH DATABRANSCHEN SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET OCH FÖRSÄLJNING, EKONOMISK RÅDGIVNING ÄVENSOM REDOVISNING OCH BOKSLUT