Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Nyköping

Akribi Redovisning AB
Org.nr: 556540-1998
Bolaget skall bedriva bokföring-, redovisnings- och administra- tiva tjänster, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BA Revision Redovisning KB
Org.nr: 916410-6305
Konsult inom redovisningsbranschen samt utbildningsverksamhet inom ekonomi och skatteområdet. Hästverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
BLC Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 559035-1036
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt redovisning- och administrationsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Ekonomitorget i Nyköping AB
Org.nr: 556741-2472
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration, företagsekonomi och management samt därmed förenlig verksamhet
Frontalis AB
Org.nr: 556672-4059
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi såsom management- och projektledning, systemutveckling, multi- media och design, bedriva språkutbildning och utföra översätt- ningar, bedriva konsultverksa ...
G Garp Konsult AB
Org.nr: 556561-9573
Bolaget skall bedriva administration och redovisning, ekonomiska konsultationer, värdepappershandel, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
GA:s Autorikt AB
Org.nr: 556605-5108
Bolaget skall bedriva bil- & fordonsreparationer, bilservice och försäljning av bilar. Bolaget skall vidare bedriva konsultativa tjänster inom företagsledning och tjänster inom bokföring och redovisning. Bolaget skall äv ...
Gungner AB
Org.nr: 559016-8521
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom bokföring och redovisning samt ekonomisk rådgivning.
HBet BOKFÖRAREN, Nyköping
Org.nr: 916411-3293
Redovisning, bokföring och därmed sammanhängande verksamhet
Handelsbolaget Leijon Trading
Org.nr: 916523-7414
Rådgivning, företagsledning, administration och redovisning samt handel med datautrustning.
Hip Cats Production AB
Org.nr: 556570-3104
Bolaget skall bedriva scenproduktion, konsertverksamhet, uthyrning av ljud- och ljusanläggningar. Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom redovisning, reklam och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Hip Cats Redovisning AB
Org.nr: 556237-7050
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning samt bokföring och därmed förenlig verksamhet.
Komplett Utförd Redovisning i Nyköping AB
Org.nr: 556674-4529
Bolaget skall utföra tjänster bestående av löpande bokföring, upprättande av deklarationer och bokslut, skatterådgivning samt övrigt förekommande administrativa tjänster.
Kopparsund & Söner AB
Org.nr: 556868-5456
Företaget ska bedriva verksamhet inom 3 områden: Företagsekonomiska tjänster inom redovisning, revision, etc riktat mot mindre företag, bostadsrättsföreningar och dyl. Arrangemang av friskvårdsaktiviteter med tillhörande ...
Kupea AB
Org.nr: 556955-8843
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom skatter, ekonomi, bokföring och redovisning, ekonomisk rådgivning, utbildning, förvaltning av värdepapper samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget s ...
Leadership Power Redovisning AB
Org.nr: 556875-7818
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisningsbyrå med allt inom ekonomisk administration och konsultation till små och medelstora företag jämte därmed förenlig verksamhet.
LR Revision & Redovisning Nyköping AB
Org.nr: 559014-8044
Bolaget skall utföra revisions- och redovisningstjänster, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet.
MA NYKÖPING AB
Org.nr: 556566-6152
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom bokföring och redovisning, reklam, marknadsföring och kulturarrangemang, programledning, media, utbildning'föreläsning inom ekonomi samt förvalta värdepapper. Bolaget ska även bed ...
Mandolina AB
Org.nr: 556487-4245
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, kontors-, energi-pet ...
MG Redovisning i Nyköping AB
Org.nr: 556906-4214
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet såsom bokföring, bokslut och årsredovisning, tillhandahålla ekonomi- och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.