Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akribi Redovisning AB

"Bolaget skall bedriva bokföring-, redovisnings- och administra- tiva tjänster, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556540-1998
Företagsform: Aktiebolag