Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BA Revision Redovisning KB

"Konsult inom redovisningsbranschen samt utbildningsverksamhet inom ekonomi och skatteområdet. Hästverksamhet och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Konsult - Redovisning
Org.nr: 916410-6305
Företagsform: Kommanditbolag