Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Nyköping

Action and Trade marketing scandinavia AB
Org.nr: 556710-1109
Bolaget skall bedriva säljdrivande och varumärkesbyggande reklam och events samt idka därmed förenlig verksamhet.
Addtime Outsourcing AB
Org.nr: 556798-9396
Bolaget ska äga andra bolag, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Agritech AB
Org.nr: 556375-2632
Bolaget skall bedriva legotillverkning av verkstadsprodukter, försäljning till verkstadsindustrin, konsultationer inom administration, försäljning av anläggninagr för odling av trädgårdsprodukter samt rådgivning avseende ...
Aptomica AB
Org.nr: 559001-9427
Aktiebolaget ska hyra ut och sälja modulära robotar samt robotar som används inom lek, utbildning och forskning och relaterad utrustning, samt bedriva journalistisk verksamhet, video- inspelning och -redigering, rådgivni ...
BA Revision Redovisning KB
Org.nr: 916410-6305
Konsult inom redovisningsbranschen samt utbildningsverksamhet inom ekonomi och skatteområdet. Hästverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Basic Sweden AB
Org.nr: 556613-1768
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom lön, ekonomi, administration och företagsledning. Bolaget ska även bedriva lönebyrå samt redovisningsbyråverksamhet och därtill förenlig verksamhet.
Bergström & Öhrström KB
Org.nr: 969611-8638
Konsultverksamhet avseende kretslopp, kvalitet, miljö och ekonomi inom processindustri, energi- och varuproduktion.
BEST PRODUCTION I NYKÖPING AB
Org.nr: 556963-0873
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster i samband med byggnation av'monterutställning samt produkter och kompetens inom området PR, marknadsföring och event samt arbete i musikbranschen som innefattar'turnéledar ...
BLC Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 559035-1036
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt redovisning- och administrationsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bo Åhl Arkitektkontor HB
Org.nr: 916401-5548
Handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper. Konsultativ verksamhet inom ekonomi- och byggnadsbranschen
Bygg och Markelit i Sörmland AB
Org.nr: 556964-9485
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsentreprenad, konsulttjänster inom jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Börje Ericsson Ekonomisk Byrå AB
Org.nr: 556789-4059
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi och finans samt kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Ceterus Ekonomi AB
Org.nr: 556610-6059
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- tjänster, ekonomisk rådgivning, utbildning inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.
Compagnie Montagne AB
Org.nr: 556377-8579
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi, affärsutveckling samt bedriva nautisk utbildning och därmed förenlig verksamhet.
D&E-Service i Nyköping HB
Org.nr: 916409-4899
Bolaget bedriver bokföring, ekonomi och data.
Dahlgren Affärssupport AB
Org.nr: 556571-7229
Bolaget ska bedriva affärsutveckling, affärsstöd, resurs- och kompetensförstärkning samt konsultverksamhet inom i första hand ekonomi- och energiområdet.
Damernas Eventbyrå Ek. för.
Org.nr: 769626-5995
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. vara en paraplyorganisation och underlätta samverkan mellan medlemmarna inom event, mässor, utbildning, arrangemang, projektledning, f ...
DÅ Gruppen Consulting AB
Org.nr: 559004-4342
Företaget ska bedriva konsultverksamhet som kontrollansvarig vid byggnation, rivning och markarbeten samt erbjuda ekonomi- och redovisningstjänster till företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och enskilda näringsi ...
EcoAndaluz KB
Org.nr: 969611-9156
Konsultverksamhet inom ekonomi och trädgårdsnäring samt uthyrning av hästverksamhet. Tillhandahålla varor och tjänster inom EU såsom livsmedel, kläder, vin samt tjänster såsom hälsoinriktning med yoga, ridning och liknan ...
Emtås & Söner AB
Org.nr: 556322-0515
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri, grossisthandel med ädelstenar och ädelmetaller och konsult- verksamhet inom kvalitéteknik och ekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.