Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Nyköping

Esilentio AB
Org.nr: 556729-8434
Bolaget skall bedriva handel med aktier, obligationer, statsskuldsväxlar, derivat och andra typer av värdepapper. Äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter, bedriva handel med konst och antikviteter såsom möbler, ma ...
evolutzion AB
Org.nr: 556837-7559
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, organisationsutveckling, ekonomi, design, produktutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Egen produktutveckling: Inredning, kläder, konst, webb, samt därmed förenlig verksamhe ...
Fia Aronsson Förvaltning AB
Org.nr: 556993-7831
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultativ verksamhet inom ekonomi, projektledning och byggledning samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva barnomsorgsverksamhet inkluderande konsul ...
Fremby-Rox AB
Org.nr: 556525-4793
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, såsom fastigheter, värdepapper, bedriva konsultationer inom företagsutveckling, företagsadministration och ekonomi inom och utom landet, handel med industriprodukter, så ...
Frontalis AB
Org.nr: 556672-4059
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi såsom management- och projektledning, systemutveckling, multi- media och design, bedriva språkutbildning och utföra översätt- ningar, bedriva konsultverksa ...
HBet Pogu
Org.nr: 969764-8542
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt båtcharter.
Invicta Data AB
Org.nr: 556085-5792
Bolaget skall utveckla, sälja och förvalta datasystem, sälja konsultativa tjänster främst inom områdena data, ekonomi och lön' personal, bedriva utbildning inom främst nämnda områden, samt idka därmed förenlig verksamhet ...
Jan Bergström Eko AB
Org.nr: 556501-7190
Bolaget skall bedriva rådgivning och utbildning inom energi- och miljöområdet, processoptimering, anläggningskontroll, projektering, miljörevision jämte därmed förenlig verksamhet.
KEOkonsult AB
Org.nr: 556936-2774
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom områdena infrastruktur, sjöfart och samhällsutveckling inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Kleria AB
Org.nr: 556885-0662
Bolaget skall stjödja företag med kompetens inom IT, ekonomi och verksamhetsstyrning samt därmed förenlig verksamhet.
KonSalt AB
Org.nr: 556901-2460
Företaget ska bedriva konsultverksamhet branscherna ekonomi, vård, hem- och butiksinredning och musik. Företaget ska agera inom produktutveckling, designverksamhet, uppfinningsverksamhet och tillverkning inom fordonsbra ...
KR Ekonomi AB
Org.nr: 556823-8959
Tjänster inom finans, ledarskap, ekonomi, verksamhetsaffärsutveckling samt IT, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
KRULL Förvaltning AB
Org.nr: 556433-1170
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet, event och personaluthyrning företrädesvis inom företagsledning och management, ekonomi, frisk-, sjuk- och hälsovård. Bolaget ska vidare bedriva handel riktad mot detalj- och pa ...
Kupea AB
Org.nr: 556955-8843
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom skatter, ekonomi, bokföring och redovisning, ekonomisk rådgivning, utbildning, förvaltning av värdepapper samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget s ...
Lamberg Familjejuridik AB
Org.nr: 556782-8123
Bolaget kommer att bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi.
LENA & LEO AB
Org.nr: 556883-5861
Aktiebolaget ska bedriva service-, säkerhets-, drift-, och underhållsverksamhet och peronaluthyrning inom järnvägs- byggnads- och markentreprenadbranschen, förar- och maskinarbeten samt uthyrning av terrängfordon, tillha ...
Liljan Invest AB
Org.nr: 556279-6408
Bolaget skall bedriva lantbruk och skogsbruk. Konsultverksamhet inom ADB och ekonomi samt att förvalta aktier och likartad lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Lundhap AB
Org.nr: 559026-8586
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området management och ekonomi samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
MA NYKÖPING AB
Org.nr: 556566-6152
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom bokföring och redovisning, reklam, marknadsföring och kulturarrangemang, programledning, media, utbildning'föreläsning inom ekonomi samt förvalta värdepapper. Bolaget ska även bed ...
Magasinsbron AB
Org.nr: 556612-3021
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultationer inom företags- utveckling, företagsadministration och ekonomi inom och utom landet, handel med industriprodukter ...