Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Nyköping

Marknadsattraktion Sverige AB
Org.nr: 556805-8118
Bolaget ska bedriva telefonförsäljning, marknadsundersökningar samt diverse eventuppdrag. Konsultativ uppdragsverksamhet inom ovanstående. Handel med och förvaltning av värdepapper, företag och fastigheter samt därmed fö ...
MG Redovisning i Nyköping AB
Org.nr: 556906-4214
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet såsom bokföring, bokslut och årsredovisning, tillhandahålla ekonomi- och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
MT Franchise AB
Org.nr: 556857-5186
Bolaget ska bedriva franchiseverksamhet inom ekonomi och löneoutsourcing samt därmed förenlig verksamhet.
MTEB Nyköping AB
Org.nr: 556645-2511
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva ekonomi- och administrationstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
NYK Fastighets AB
Org.nr: 556970-3969
Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet inom fastighets- och hotellutveckling. Dessutom förvalta och äga travhästar samt därmed förenlig ver ...
Nyköpings Bokföringstjänst AB
Org.nr: 556816-1250
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, tillhandahålla konsultationer och tjänster inom ekonomi och administration, kennelverksamhet, försäljning av hundtillbehör och hundfoder samt därmed förenlig verksamhet.
One Potato AB
Org.nr: 559019-0160
Bolaget skall bedriva hotell-, konferens-, restaurang-, catering- och eventverksamhet, vidare bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Qsafe HB
Org.nr: 916410-6032
Säkerhetskonsultationer. Handel med antika möbler.
Roland Olofsson Mecanical Engineering Consultant AB
Org.nr: 556277-2938
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom maskinteknik, redovisning och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rolf Dahlgren Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556824-1326
Bolaget ska bedriva konsulttjänster avseende företagsledning, ekonomi- och personaladministration samt därmed förenlig verk- samhet.
S2 Konsult AB
Org.nr: 556979-3937
Företaget ska bedriva verksamhet genom att tillhandahålla konsulttjänster inom företagsledning, affärsutveckling och projektledning. Företaget ska därutöver investera och förvalta fastigheter och värdepapper. All verksam ...
Sebander Ekonomi AB
Org.nr: 556977-1107
Bokförings- och redovisningstjänster, samt utbildningstjänster på ekonomiområdet.
Soldi Ekonomi AB
Org.nr: 556980-6200
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Synercata AB
Org.nr: 556146-1012
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, såsom fastigheter, värdepapper, bedriva konsultationer inom företagsutveckling, företagsadministration och ekonomi inom och utom landet samt handel med bygg- och industriprodu ...
Taco Nyköping AB
Org.nr: 556862-2079
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang- verksamhet, catering samt konsultverksamhet inom administration, ekonomi och juridik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
TCI Sweden AB
Org.nr: 556454-8708
Bolaget ska bedriva försäljning och förmedling av material och tjänster inom bygg- och anläggningsverksamhet och därmed förenliga verksamheter.
UGU Affärsutveckling AB
Org.nr: 556839-8993
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, administration, företagsledning, personalutveckling och personaladministrativ utbildning samt därmed förenlig verksamhet. I övrigt ska bolaget bedriva handel m ...
Vaccinkliniken Sverige AB
Org.nr: 556896-8761
Bolaget ska bedriva vaccinationsmottagning, uppsökande vaccinationsverksamhet, förebyggande friskvård, handel med friskvårds-, idrotts-, frilufts- och utbildningsprodukter samt därmed förenlig verksamhet, rådgivning, för ...
Vita Huset i Nyköping AB
Org.nr: 556820-6089
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i landstinget Sörmlands hel- och'eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla landstingets bolagsve ...