Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MG Redovisning i Nyköping AB

"Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet såsom bokföring, bokslut och årsredovisning, tillhandahålla ekonomi- och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556906-4214
Företagsform: Aktiebolag