Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vaccinkliniken Sverige AB

"Bolaget ska bedriva vaccinationsmottagning, uppsökande vaccinationsverksamhet, förebyggande friskvård, handel med friskvårds-, idrotts-, frilufts- och utbildningsprodukter samt därmed förenlig verksamhet, rådgivning, föreläsningar och kurser samt därmed förenlig verksamhet, konsultativ verksamhet inom företrädesvis företagsledning och management, ekonomi och juridik, frisk-, sjuk-, och hälsovård samt inom idrott och idrottsutövning. Bolaget ska vidare bedriva import och handel främst riktad mot detalj- och partihandel med företrädesvis sport- och fritidsartiklas, presetartiklas, byggvaror, hemelektronik, hälsokostartiklar, friskvårdsartiklar, mat, vin, och andra rusdrycker samt konfektionsartiklar. Bolaget skall även bedriva kameral och juridisk verksamhet, foto- data och reklamverksamhet, franchiseverksamhet samt uthyrningsverksamhet företrädesvis för vaccinationsmottagningar och liknande. Bolaget skall slutligen bedriva handel med förvaltning av värdepapper, fastigheter och företag samt därmed (och tidigare nämnda) förenliga verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Data - Ekonomi - Fastigheter - Friskvård - Föreläsningar - Hälsovård - Juridik - Kurser - Mat - Rådgivning
Org.nr: 556896-8761
Företagsform: Aktiebolag