Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Föreläsningar i Nyköping

Aptomica AB
Org.nr: 559001-9427
Aktiebolaget ska hyra ut och sälja modulära robotar samt robotar som används inom lek, utbildning och forskning och relaterad utrustning, samt bedriva journalistisk verksamhet, video- inspelning och -redigering, rådgivni ...
Art of Life Sweden AB
Org.nr: 556919-2957
Art of Life Sweden AB är ett livsstilscenter som bl.a säljer företagshäslovård. Man arrangerar retreats, föreläsningar och workshops samt därmed relaterad verksamhet.
Brukarrevisorerna Sverige EF
Org.nr: 769627-6877
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda brukarrevisioner för att främja brukarnas egen möjlighet att se och påverka sin egen situation. Samt att förmedla och öka kunskap ...
Camelius AB
Org.nr: 556918-4145
Aktiebolaget ska bedriva utbildning av människor och hästar inom rid- och körsport. Inackordering av hästar, samt inköp och försäljning av hästar. Bolaget skall även anordna diverse aktiviteter såsom barnkalas, svensexa, ...
Damernas Eventbyrå Ek. för.
Org.nr: 769626-5995
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. vara en paraplyorganisation och underlätta samverkan mellan medlemmarna inom event, mässor, utbildning, arrangemang, projektledning, f ...
Doktor Kajsa AB
Org.nr: 556871-8349
Bolaget ska bedriva läkarverksamhet och föreläsningar samt handel med värdepapper samt fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Eneberg Psyk AB
Org.nr: 556927-0142
Konsultverksamhet inom område för psykiatrisk specialist kompetens, inkluderande terapi, föreläsningar och medicinska bedömningar och utredningar.
Flennegård Tal&text AB
Org.nr: 556951-4986
Bolaget ska bedriva utbildningsrelaterad verksamhet inom kultur- och demokratiområdet, främst framställning av pedagogiskt material och föreläsningar samt vägledning för studiegrupper.
Friskkällan Nyköping AB
Org.nr: 556897-9594
Bolaget ska bedriva träning och rehabilitering samt ergonomiska tjänster, företrädesvis föreläsningar och utbildning i ergonomi, arbetsplatsbesök, bedömningar och åtgärdande av brister i arbetsmiljön och därmed förenlig ...
Fånga Tiden AB
Org.nr: 556850-4079
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla tjänster och konsultation inom sjukvårdsområdet, KBT- verksamhet, föreläsningar inom sjukvård, främst i områdena psykisk ohälsa inom asyl och arbetsmarknad, ...
HBet Duckwalk Entertainment
Org.nr: 969768-0123
Musikunderhållning, uthyrning av musikutrustning, föreläsningar och coaching.
HBet Medicin- och Modellkonsult Nyköping
Org.nr: 969699-2305
Medicinsk konsult såsom kliniska prövningar, föreläsningar. Handel med modellbyggsatser, bilmemorabilia, musikskivor.
Hjälpmedelsbutiken i Nyköping AB
Org.nr: 556871-5055
Arbetsterapeuttjänster. Försäljning av hjälpmedel, föreläsningar och konsulttjänster inom rehabilitering, habilitering, ledarskap, organisationsutveckling, rekrytering, bemanning och därmed förenlig verksamhet.
Humlans Sköna Värld HB
Org.nr: 969718-9455
Bedriva alternativa behandlingar så som healing, massage, kroppsbehandlingar, hud- och skönhetsvård på Mini-SPA och relax, konsultationer, hälso-, kost- och annan rådgivning, stressbehandling, avslappning, försäljning av ...
InDevCo AB
Org.nr: 556949-9071
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet i frågor kring inhalation av läkemedel, utveckling av inhalatorer, munstycken och ansiktsmasker till inhalatorer och spacers, i frågor relaterade till feedbackmekanismer för i ...
Katarina Wennstam AB
Org.nr: 556741-3595
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva författarskap, journalistik, filmproduktion, föreläsningar och konsultuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
L as in Life and Love EF
Org.nr: 769628-5563
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom coacha i personlig utveckling och vara en inspirationskälla för uppfinnare, innovatörer, entreprenörer och förändringsbenägna sociala innovat ...
Lusensky & Lusensky AB
Org.nr: 556808-2746
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området för affärsutveckling, psykoanalys, coachning, personlig utveckling samt skriva litteratur och hålla föreläsningar inom området samt idka därmed förenlig verksamhet i Sve ...
Naprapat Linda Norlin AB
Org.nr: 556788-0462
Bolaget ska bedriva naprapati, massage, friskvård, rehabilitering och 'tillverkningutprovningförsäljning av iläggssulor. Vidare ska bedrivas föreläsningar, utbildningar, kurser och konsultativ verksamhet företrädesvis in ...
Nyköpings Krögare EF
Org.nr: 769607-0361
Föreingen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - bevaka och företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, organisationer och andra - vid behov arrangera och samordna aktivitet ...