Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Nyköping

A Alkjaer AB
Org.nr: 556617-3661
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt värdepappershandel och konsulttjänster mot elektronikindustrin och försäljning av utrustning till elektronikindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
AB CKPT Sörmland Centrum för kognitiv psykoterapi
Org.nr: 556705-9117
Bolaget ska bedriva psykologisk verksamhet, handel med värde- papper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
AB Partner Konsult i Nyköping AB
Org.nr: 556731-9636
Bolaget skall bedriva rådgivning, handledning, utbildningsverksamhet samt produktiva tjänster inom offentlig förvaltning och privata näringslivet. Köp och försäljning av kontorsmaterial, livsmedel och manufaktur. Bolaget ...
AB Vaktslottet
Org.nr: 556533-5485
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Bertil Wigertz
Org.nr: 556153-6227
Bolaget skall driva förmedling av fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Jober Fritid
Org.nr: 556478-9393
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva och uthyra detalj- och grossisthandel med sport- och fritidsartiklar samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Lilla Rätö Gård
Org.nr: 556223-0069
Bolaget skall äga och förvalta jordbruksfastighet och andra fastigheter, driva konsultverksamhet inom företagsutveckling, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Spånlådan
Org.nr: 556877-2288
Bolaget ska bedriva innovation. Utveckling, konstruktion och marknadsföring av arbetshjälpmedel samt konsultverksamhet inom dessa områden. Bolaget ska även bedriva handel med och förvaltning av fastigheter samt värdepapp ...
Akustiktjänst i Nyköping AB
Org.nr: 556811-0547
Bolaget ska bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Akustiktjänst i Nyköping Förvaltning AB
Org.nr: 556930-8272
Bolaget skall bedriva konsultativa tjänster inom företagsledning. Bolaget skall även bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt fastigheter samt därmed förenliga verksamheter.
Allkommers Svetsteknik Sweden AB
Org.nr: 556805-0123
Bolaget ska bedriva försäljning och service av el och svetsmaskiner, försäljning av verktyg, slip och svetsmaterial, sälja och köpa värdepapper, förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556776-1449
Bolaget ska bedriva förmedling och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Knudsen AB
Org.nr: 556456-1107
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning om byggtekniskt brand- skydd och systematiskt, brandskyddsarbete, journalistiska och andra uppdrag inom media'marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt ...
Anel Förvaltning AB
Org.nr: 556243-6666
Bolaget skall bedriva förvaltning av företag, fastigheter och värdepapper. Bolaget skall även ha uthyrning av fastigheter och värdepappers handel samt därmed förenlig verksamhet.
Artikeln Fastigheter AB
Org.nr: 556622-5230
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Asta & Mauritz, Husmäklarna AB
Org.nr: 556292-1584
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av fastigheter samt äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Berg Fastigheter i Nyköping AB
Org.nr: 556127-3631
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av aktier.
Bergshammar Västergård AB
Org.nr: 556419-8322
Bolaget ska bedriva markexploatering, försäljning av tomtmark, byggnadsverksamhet, uthyrning av fastigheter, lantbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bergshammars Förvaltnings AB
Org.nr: 556381-9993
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier, andra värdepapper och fastigheter, handel med bilar och fordonsdetaljer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB
Org.nr: 556143-5412
Bolaget skall bedriva bil och traktorreparationer, försäljning av lantbruks- och grönytemaskiner, jord- och skogsbruk, konsultation och utbildning inom marknadsföring och försäljning, handel med tillbehör inom byggnads- ...