Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB

"Bolaget skall bedriva bil och traktorreparationer, försäljning av lantbruks- och grönytemaskiner, jord- och skogsbruk, konsultation och utbildning inom marknadsföring och försäljning, handel med tillbehör inom byggnads- och anläggningsbranschen, köp och för säljning av fastigheter och värdepapper, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilverkstad - Fastigheter - Marknadsföring
Org.nr: 556143-5412
Företagsform: Aktiebolag