Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Nyköping

AB Nyköpings Bilvård
Org.nr: 556597-0661
Bolaget skall bedriva bilvård och handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Nyköpings Biltvätt
Org.nr: 556213-4824
Bolaget skall utföra bilvård, fastighetsförvalting samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Spånlådan
Org.nr: 556877-2288
Bolaget ska bedriva innovation. Utveckling, konstruktion och marknadsföring av arbetshjälpmedel samt konsultverksamhet inom dessa områden. Bolaget ska även bedriva handel med och förvaltning av fastigheter samt värdepapp ...
Aros Byggentrepenad AB
Org.nr: 556971-7480
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet så som projektering, färdigställande av diverse byggprojekt och reparation av befintliga byggen och lokaler till såväl privatpersoner och övriga entreprenörer samt idka därmed före ...
Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB
Org.nr: 556143-5412
Bolaget skall bedriva bil och traktorreparationer, försäljning av lantbruks- och grönytemaskiner, jord- och skogsbruk, konsultation och utbildning inom marknadsföring och försäljning, handel med tillbehör inom byggnads- ...
Bilaffären i Nyköping AB
Org.nr: 556532-5734
Bolaget ska bedriva försäljning, reparation samt rekonditionera personbilar, båtar och husvagnar samt därmed förenlig verksamhet.
Bilcentergruppen Sörmland AB
Org.nr: 556151-4257
Bolaget skall hyra ut och sälja fordon, tillbehör och reservdelar samt bedriva tillhörande verkstadsrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bilskadecenter i Nyköping AB
Org.nr: 556608-0437
Bolaget skall bedriva bilverkstad med service, plåtarbeten och lackering samt import och handel med fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Bussutrustningar Ryde Högnäs AB
Org.nr: 556328-0576
Bolaget skall bedriva reparation och utrustning av busskarosser och försäljning av reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.
Bärgar'n i Mälardalen AB
Org.nr: 556727-4328
Bolaget ska bedriva uthyring av bärgningsbilar.
Cartec i Nyköping AB
Org.nr: 556971-3869
Aktiebolaget ska bedriva rostskyddsbehandlingar, lackskydd, däckmontering och förvaring samt övrig bilvård. Bolaget skall även idka försäljning av produkter inom ovanstående områden.
Classic Car Restoration i Nyköping AB
Org.nr: 556952-7004
Bolaget ska bedriva reparation, samt inköp och försäljning av fordon. Bolaget skall vidare bedriva markentreprenad- och byggverksamhet.
CorrEkt Fastighets AB
Org.nr: 556134-9019
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Diesel & El i Nyköping AB
Org.nr: 556989-5500
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom service och reparation av fordon, jordbruksmaskiner och hanverksmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Däckcenter i Nyköping AB
Org.nr: 556469-4353
Bolaget skall bedriva försäljning av däck, bärgning, transporter och reparationer av transportmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Eklunds totalservice HB
Org.nr: 969716-4706
Total service inom jord- skogsbruk, entreprenad och bilreparationer samt där med förenlig verksamhet.
GA:s Autorikt AB
Org.nr: 556605-5108
Bolaget skall bedriva bil- & fordonsreparationer, bilservice och försäljning av bilar. Bolaget skall vidare bedriva konsultativa tjänster inom företagsledning och tjänster inom bokföring och redovisning. Bolaget skall äv ...
Haag & Carlsson Service AB
Org.nr: 556645-2487
Bolaget skall bedriva bilreparationer, försäljning av reservdelar och bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Hallgrens Bilservice Micke AB
Org.nr: 556662-2154
Bolaget skall utföra bil- och fordonsreparationer samt maskinservice avseende entreprenadmaskiner, import samt handel med bilar och bildelar. Vidare skall bolaget bedriva dykverksamhet samt handel med dyk- och akvarieutr ...
Ingers Däck AB
Org.nr: 556234-6378
Bolaget skall bedriva däckverkstad, däckförsäljning, serviceanläggning för bilar och släpvagnar, förvaltning av värdepapper och liknande verksamhet.