Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Nyköping

Affärsskolan i Nyköping AB
Org.nr: 556481-0520
Bolaget ska bedriva utbildning inom försäljning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Spaceflower
Org.nr: 556377-9858
Bolaget skall bedriva producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, ...
Aktiebolaget Spånlådan
Org.nr: 556877-2288
Bolaget ska bedriva innovation. Utveckling, konstruktion och marknadsföring av arbetshjälpmedel samt konsultverksamhet inom dessa områden. Bolaget ska även bedriva handel med och förvaltning av fastigheter samt värdepapp ...
Anders Knudsen AB
Org.nr: 556456-1107
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning om byggtekniskt brand- skydd och systematiskt, brandskyddsarbete, journalistiska och andra uppdrag inom media'marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt ...
Aporto AB
Org.nr: 556723-4041
Företaget ska bedriva handel med tekniska produkter för egenvård, personligt skydd, hygien eller 'presentreklamverksamhet. Företaget ska även erbjuda tjänster inom 'ledning management såsom outsourcing, HR (Human Resourc ...
Aptomica AB
Org.nr: 559001-9427
Aktiebolaget ska hyra ut och sälja modulära robotar samt robotar som används inom lek, utbildning och forskning och relaterad utrustning, samt bedriva journalistisk verksamhet, video- inspelning och -redigering, rådgivni ...
BEST PRODUCTION I NYKÖPING AB
Org.nr: 556963-0873
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster i samband med byggnation av'monterutställning samt produkter och kompetens inom området PR, marknadsföring och event samt arbete i musikbranschen som innefattar'turnéledar ...
Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB
Org.nr: 556143-5412
Bolaget skall bedriva bil och traktorreparationer, försäljning av lantbruks- och grönytemaskiner, jord- och skogsbruk, konsultation och utbildning inom marknadsföring och försäljning, handel med tillbehör inom byggnads- ...
Bisnify AB
Org.nr: 556982-4104
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet rörande ledarskap, försäljning och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Björn Bengtsson Produktion AB
Org.nr: 556958-2264
Bolaget skall bedriva konstnärlig, litterär, artistisk samt kompositörsverksamhet. Bolaget skall bedriva verksamhet inom reklam och marknadsföring. Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter.
BWM Konsult AB
Org.nr: 556950-6164
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring och internationell försäljning samt värdepappersförvaltning.
Care Of Sales Scandinavia AB
Org.nr: 559026-1003
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring mot aktiva kunder inom Skandinavien med unikt koncept och därmed förenlig verksamhet.
Carelli Assistans AB
Org.nr: 556909-8063
Bolaget skall bedriva samordning av personliga assistenter till funktionsnedsatta, bedriva utbildning, bedriva marknadsföring och handel med produkter och tekniska hjälpmedel till funktionsnedsatta, idka handel med värde ...
Centrumsupport ADJ AB
Org.nr: 556470-9144
Bolaget skall bedriva projekt- & företagsledning, utveckling och organisation, förvaltning, marknadsföring och utbildning riktat mot bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, detaljhandelsföretag, tjänsteföretag, myn ...
Damernas Eventbyrå Ek. för.
Org.nr: 769626-5995
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. vara en paraplyorganisation och underlätta samverkan mellan medlemmarna inom event, mässor, utbildning, arrangemang, projektledning, f ...
Den Organiserade Marknadsgruppen i Nyköping Oxelösund HB
Org.nr: 969647-9667
Konsultverksamhet inom marknadsföring och kompetensutveckling.
Digilive AB
Org.nr: 556726-8536
Bolaget skall bedriva import och marknadsföring av konsumentelektonik såsom digitalTV boxar, digitala musik och mediaspelare samt andra produkter för hantering och lagring av digital media och därmed förenlig verksamhet.
Dr Egen AB
Org.nr: 556723-7036
Bolaget skall bedriva PR, reklam, marknadsföring, produktion av musik, lyrik och litteratur, konsultation inom ljud, bild, text, artist-, produktions- och mediaverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
EarlyAdapters AB
Org.nr: 556667-3041
Bolaget ska bedriva Internetbaserad marknadsföring samt insamlingsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Event 32 AB
Org.nr: 556882-9096
Bolaget ska bedriva verksamhet inom projektering och utformning samt byggnation av utställningar nationellt och internationellt. Även bedriva marknadsföring i samband med detta samt handel med reklamtjänster.