Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Nyköping

Action and Trade marketing scandinavia AB
Org.nr: 556710-1109
Bolaget skall bedriva säljdrivande och varumärkesbyggande reklam och events samt idka därmed förenlig verksamhet.
BEST PRODUCTION I NYKÖPING AB
Org.nr: 556963-0873
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster i samband med byggnation av'monterutställning samt produkter och kompetens inom området PR, marknadsföring och event samt arbete i musikbranschen som innefattar'turnéledar ...
Bygg och Markelit i Sörmland AB
Org.nr: 556964-9485
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsentreprenad, konsulttjänster inom jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Damernas Eventbyrå Ek. för.
Org.nr: 769626-5995
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. vara en paraplyorganisation och underlätta samverkan mellan medlemmarna inom event, mässor, utbildning, arrangemang, projektledning, f ...
Jan Bergström Eko AB
Org.nr: 556501-7190
Bolaget skall bedriva rådgivning och utbildning inom energi- och miljöområdet, processoptimering, anläggningskontroll, projektering, miljörevision jämte därmed förenlig verksamhet.
KEOkonsult AB
Org.nr: 556936-2774
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom områdena infrastruktur, sjöfart och samhällsutveckling inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Lamberg Familjejuridik AB
Org.nr: 556782-8123
Bolaget kommer att bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi.
Marknadsattraktion Sverige AB
Org.nr: 556805-8118
Bolaget ska bedriva telefonförsäljning, marknadsundersökningar samt diverse eventuppdrag. Konsultativ uppdragsverksamhet inom ovanstående. Handel med och förvaltning av värdepapper, företag och fastigheter samt därmed fö ...
NYK Fastighets AB
Org.nr: 556970-3969
Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet inom fastighets- och hotellutveckling. Dessutom förvalta och äga travhästar samt därmed förenlig ver ...
Nyköpings Jurist- och Integrationsbyrå AB
Org.nr: 556831-9825
Juristbyrå för att ge juridisk rådgivning och driva processer inom human juridik, familjerätt, migrationsfrågor, brottsmål, förvaltnings- och arbetsrätt. Byrån är specialiserad på integrationsfrågor och peruansk kultur. ...
One Potato AB
Org.nr: 559019-0160
Bolaget skall bedriva hotell-, konferens-, restaurang-, catering- och eventverksamhet, vidare bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Qsafe HB
Org.nr: 916410-6032
Säkerhetskonsultationer. Handel med antika möbler.
S2 Konsult AB
Org.nr: 556979-3937
Företaget ska bedriva verksamhet genom att tillhandahålla konsulttjänster inom företagsledning, affärsutveckling och projektledning. Företaget ska därutöver investera och förvalta fastigheter och värdepapper. All verksam ...
Taco Nyköping AB
Org.nr: 556862-2079
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang- verksamhet, catering samt konsultverksamhet inom administration, ekonomi och juridik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
TCI Sweden AB
Org.nr: 556454-8708
Bolaget ska bedriva försäljning och förmedling av material och tjänster inom bygg- och anläggningsverksamhet och därmed förenliga verksamheter.
Vaccinkliniken Sverige AB
Org.nr: 556896-8761
Bolaget ska bedriva vaccinationsmottagning, uppsökande vaccinationsverksamhet, förebyggande friskvård, handel med friskvårds-, idrotts-, frilufts- och utbildningsprodukter samt därmed förenlig verksamhet, rådgivning, för ...
Vita Huset i Nyköping AB
Org.nr: 556820-6089
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i landstinget Sörmlands hel- och'eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla landstingets bolagsve ...