Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Nyköping

22 Åndberg Bil AB
Org.nr: 556684-5664
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade fordon inklusive mopeder och fyrhjulingar, försäljning av reservdelar och tillbehör, verkstad, biluthyrning, motorsport, idka byggrörelse, ekonomisk rådgivning, värdepap ...
AB Partner Konsult i Nyköping AB
Org.nr: 556731-9636
Bolaget skall bedriva rådgivning, handledning, utbildningsverksamhet samt produktiva tjänster inom offentlig förvaltning och privata näringslivet. Köp och försäljning av kontorsmaterial, livsmedel och manufaktur. Bolaget ...
Agritech AB
Org.nr: 556375-2632
Bolaget skall bedriva legotillverkning av verkstadsprodukter, försäljning till verkstadsindustrin, konsultationer inom administration, försäljning av anläggninagr för odling av trädgårdsprodukter samt rådgivning avseende ...
Anders Knudsen AB
Org.nr: 556456-1107
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning om byggtekniskt brand- skydd och systematiskt, brandskyddsarbete, journalistiska och andra uppdrag inom media'marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt ...
Appelgren projektadministration AB
Org.nr: 559008-8539
Konsultverksamhet inom projektledning, projektstyrning, administration, planering, webb och geografiska informationssystem (GIS). Rådgivning och utbildning i svampkunskap.
Aptomica AB
Org.nr: 559001-9427
Aktiebolaget ska hyra ut och sälja modulära robotar samt robotar som används inom lek, utbildning och forskning och relaterad utrustning, samt bedriva journalistisk verksamhet, video- inspelning och -redigering, rådgivni ...
BORDEX AB
Org.nr: 556163-5060
Bolaget skall bedriva tenntillverkning, plåtslageriverksamhet, byggnadsverksamhet samt byggkonsultverksamhet. Personaluthyrning, massage och friskvård, handel med kemtekniska produkter och kosttillskott. Golfträning och ...
C-J Fast AB
Org.nr: 556618-6556
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Care Of Lindahl AB
Org.nr: 556898-3588
Bolaget ska idka medicinsk konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling, rådgivning, utbildning samt utföra och förmedla sjukvårdstjänster, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva produktion och ha ...
Ceterus Ekonomi AB
Org.nr: 556610-6059
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisnings- tjänster, ekonomisk rådgivning, utbildning inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.
Dahlén Invest AB
Org.nr: 556617-9387
Bolaget ska bedriva handel med fast och lös egendom samt ekonomisk och juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Driva Sälj och Marknadsutveckling i Nyköping AB
Org.nr: 556572-4779
Bolaget skall bedriva utbildning, rådgivning, marknadsundersökningar, uthyrning av arbetskraft, förvaltning avseende värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomitjänst, Dahlensjö & Co HB
Org.nr: 916515-6408
Databokföring och ekonomisk rådgivning. Handel med dataprogram och datatjänster för verksamheten lämpliga varor
Galerie Etage AB
Org.nr: 556290-5132
Bolaget ska bedriva handel med aktier, konstföremål och antikviteter, handel med och förvaltning av fastigheter, uthyrning av konst och lokaler, utbildning och rådgivning i företag såsom ledningsfrågor, personalfrågor oc ...
GRANOSUS AB
Org.nr: 556448-0639
Bolaget skall bedriva rådgivning, terapi och utbildning inom verksamhetsområdet personalutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
GSB KONST & TEKNIK HB
Org.nr: 916681-4088
Bedriva utbildning i konsthistoria samt lämna teknisk rådgivning inom väg- och vattenbyggnadsområdet.
Gungner AB
Org.nr: 559016-8521
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom bokföring och redovisning samt ekonomisk rådgivning.
Göran Forssberg ABR AB
Org.nr: 556721-5933
Bolaget ska tillhandahålla rådgivningstjänster framförallt gentemot offentlig verksamhet, innefattande hur denna kan fånga möjligheter genom aktion, leda till beslut som i sin tur leder till resultat. Bolaget ska vidare ...
Handelsbolaget Leijon Trading
Org.nr: 916523-7414
Rådgivning, företagsledning, administration och redovisning samt handel med datautrustning.
HSB Södermanlands län EF
Org.nr: 716402-0567
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som är relaterade till byggandet och boendet - främja bosparande i ...