Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Nyköping

MILO Redovisning AB
Org.nr: 556965-9591
Bolaget skall bedriva tjänster så som löpande bokföring, upprättande av deklarationer och bokslut, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Numerarius AB
Org.nr: 556940-5151
Bolaget skall bedriva kameral uppdragsverksamhet såsom revision, redovisning och företagsrådgivning, bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
QA Konsulting HB
Org.nr: 916516-5565
Konsultverksamhet inom säkerhetssystem sjöfart. Redovisning samt konsultverksamhet för dokument inom exporttransporter.
Roland Olofsson Mecanical Engineering Consultant AB
Org.nr: 556277-2938
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom maskinteknik, redovisning och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Soldi Ekonomi AB
Org.nr: 556980-6200
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Sörmlandsgruppen Redovisning AB
Org.nr: 556652-0424
Aktiebolaget ska bedriva yrkesmässig redovisningsverksamhet, ekonomisk konsultverksamhet samt idka därmed förenliga verksamheter.
Vultura AB
Org.nr: 556684-0574
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva kapitalförvaltning, bedriva verksamhet inom redovisning och bokföring, bedriva bygg- och anläggningsarbete, bedriva verksamhet inom jord- och skogsbruk och ävens ...