Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Johanneshov

Acctax & Law AB
Org.nr: 556776-8089
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, skatt och affärsjuridik och därmed förenlig verksamhet.
Berg & Bergström AB
Org.nr: 556777-5795
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva revision, redovisning och ekonomiska konsultationer jämte därmed förenlig verksamhet.
Cellomatic AB
Org.nr: 556614-5149
Bolaget skall bedriva försäljning och konsultverksamhet inom marknadsföring, management, investeringsfrågor, investeringsverksamhet för egen och kunders räkning, förvaltning av ekonomiska tillgångar, datakonsulttjänster, ...
Count On Business Service AB
Org.nr: 556716-3471
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
D & A ekonomi AB
Org.nr: 556492-0006
Aktiebolaget ska bedriva redovisning och administrativa tjänster, factoring samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
D&A Redovisning AB
Org.nr: 556565-2970
Bolaget skall bedriva redovisning och administrativa tjänster samt factoring och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiguiden i Stockholm AB
Org.nr: 556841-9245
Bolaget ska bedriva service inom organisation, administration, revision och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksson & Sjöhag El AB
Org.nr: 556536-2372
Bolaget skall bedriva elektriska installationer samt köp och försäljning av elektriska artiklar, fastighetsförvaltning bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
EW Redovisning & Revision AB
Org.nr: 556912-8183
Aktiebolaget ska bedriva redovisnings- och konsultverksamhet inom ekonomi, direkt eller via dotterbolag eller intressebolag, samt därmed förenlig verksamhet.
giollio KB
Org.nr: 969725-9571
Redovisning och reskontrahantering, byggnation, snickeri, transporttjänster, handel med maskiner och byggvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Hagblom Finance AB
Org.nr: 559019-5714
Sälja konsulttjänster inom redovisning och ekonomi.
Hovet's Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556830-1856
Bolaget ska bedriva kameral verksamhet såsom bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
IPG GRAND AB
Org.nr: 556800-1696
Bolaget ska bedriva redovisning, personaluthyrning, förvaltning, försäljning av parfym och kosmetik samt därmed förenlig verksamhet.
Jayo solutions AB
Org.nr: 556894-3103
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med inom områdena programmering, projektledning, mjukvarudesign, mjukvaruarkitektur, redovisning samt bokföring.
JH Setterberg AB
Org.nr: 556634-6291
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arkitektur och ekonomi samt undervisningsuppdrag inom arkitektur, redovisning och finansiell analys och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Julin Konsult AB
Org.nr: 556727-8873
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
NUMEROX KB
Org.nr: 916613-7035
Import och försäljning av inredningsartiklar, företagsinredningar i synnerhet och inredningar i allmänhet. Juridik, ekonomi och redovisning.
Peter Martin System Städ AB
Org.nr: 556792-3163
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva lokalvård samt ekonomi och redovisning, samt därmed förenlig verksamhet.
Pirjo Liimatainen Redovisning AB
Org.nr: 556571-0372
Bolaget skall bedriva bokföring och ekonomisk konsltverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Radella AB
Org.nr: 556786-0480
Bolaget ska erbjuda tjänster inom redovisning, bokföring, ekonomisk rådgivning, bedriva coaching för organisation och individ samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.