Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Julin Konsult AB

"Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Konsult - Konsulttjänster - Redovisning
Org.nr: 556727-8873
Företagsform: Aktiebolag