Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Johanneshov

AB Dr Bo
Org.nr: 556911-4704
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom den sociala sektorn samt inom utbildnings- och folkhälsosektorn och därmed förenlig verksamhet.
AB EE Norrman & Son
Org.nr: 556721-3631
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
ABT Sweden AB
Org.nr: 556899-5640
Bolaget skall arbeta med konsultverksamhet och utbildning inom den kemisktekniska branschen, samt förvalta aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Actsec Business Security AB
Org.nr: 556984-3872
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom företagssäkerhet och därmed förenlig verksamhet.
Acumenta AB
Org.nr: 556613-0984
Bolaget skall bedriva organisationsutveckling och utbildningsverksamhet. Konsultverksamheten ska bestå av metod- och kompetensutveckling, verksamhetsanalys, planering och utvärdering och dokumentation. Bolaget ska progra ...
Adaptus Bemanning AB
Org.nr: 556639-3954
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bemanna och rekrytera personal till alla branscher samt idka därmed förenlig verksamhet.
AddCorp KB
Org.nr: 969723-6256
Juridisk samt ekonomisk konsultation samt därmed relaterade tjänster och produkter. Marknadsföringstjänster.
Adrianos Larm Projektering AB
Org.nr: 556780-0239
Bolaget skall bedriva cadritning, teleregistrering, installera och serva brand-, inbrott-, passersystem, kameraövervakning samt idka härmed förenlig verksamhet.
Agnroberg AB
Org.nr: 556825-1150
Bolaget ska bedriva mentorverksamhet för lärlingar i EL-, bygg- och VVS-företag. Bolaget skall även kunna starta dotterbolag för annan verksamhet.
Akkadia Ek. för.
Org.nr: 769605-0769
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett företag. Föreningens medlemmar bedriver konsultverksamhet med inriktning på hushållning av naturresurser och miljö, både inom o ...
AB Sundberg & Co i Stockholm
Org.nr: 556330-2412
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration, utbildning inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Åke Morell
Org.nr: 556137-7226
Bolaget ska driva import och försäljning av modevaror samt agenturverksamhet i anslutning härtill samt konsultstöd inom management- och organisaitonsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Akustikbyrån T4P AB
Org.nr: 556683-2480
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom akustik- området samt därmed förenlig verksamhet.
Alantia AB
Org.nr: 556617-8199
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet inkluderande el- och rörinstallationer samt utförande av brygg- och undervattenskonstruktioner innebärande teknisk dykning, undervattensgjutning och svetsning, köpa, driva och säl ...
Ambitum Consulting AB
Org.nr: 556968-3237
Bolaget ska bedriva utbildning, konsult- och rådgivningsverksamhet inom områdena företagsorganisation, säkerhet och juridik med därmed förenlig verksamhet.
Annika Wihlborg AB
Org.nr: 556799-0600
Journalistisk verksamhet, i huvudsak produktion av texter
AQ Service Management AB
Org.nr: 556956-8495
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet avseende företagsorganisation samt därmed förenlig verksamhet.
Archeus AB
Org.nr: 556901-6685
Bedriva konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling, marknad, försäljning, inköp, utbildning, rådgivning samt styrelseuppdrag gentemot företag inom samtliga branscher.
Aron Nilssons Maskin & Fabriks AB
Org.nr: 556127-8473
Bolaget skall tillhandahålla service och underhåll på livsmedelsmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
ASTRINGO AB
Org.nr: 556485-2480
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, handel med värdepapper, uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.