Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cellomatic AB

"Bolaget skall bedriva försäljning och konsultverksamhet inom marknadsföring, management, investeringsfrågor, investeringsverksamhet för egen och kunders räkning, förvaltning av ekonomiska tillgångar, datakonsulttjänster, varav datakonsulttjänsterna av ser branscherna ekonomi och redovisning samt inom media, bolaget ska också bedriva utveckling, tillverkning, inköp, försäljning och installation av värmeåtervinningsaggregat ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Konsult - Marknadsföring - Redovisning
Org.nr: 556614-5149
Företagsform: Aktiebolag