Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Johanneshov

Rebecka Öhrby Vision AB
Org.nr: 556794-1215
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med tillhandahållande av tjänster inom redovisning, bokföring, administration, och ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Skandinaviska Brandskyddsbolaget AB
Org.nr: 556220-3397
Bolaget skall bedriva handel och service med säkerhets- och brandskyddsprodukter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva följande verksamhet: förvaltning av lös och fast egendom, köp och försäljning, import ...
Trygg redovisning och bokföring i Stockholm AB
Org.nr: 556885-2908
Aktiebolaget ska leverera tjänster inom områdena redovisning och bokföring samt till dessa områden förknippade tjänster.
Törnskogs Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556684-0426
Bolaget skall utföra revision, redovisning och konsultationer och därmed förenlig verksamhet.