Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

NUMEROX KB

"Import och försäljning av inredningsartiklar, företagsinredningar i synnerhet och inredningar i allmänhet. Juridik, ekonomi och redovisning."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Redovisning
Org.nr: 916613-7035
Företagsform: Kommanditbolag