Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Farsta

ADO Konsult AB
Org.nr: 556845-7245
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning, systemförvaltning och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
All: Work Together AB
Org.nr: 556363-6140
Föremålen för bolagets verksamhet är att bedriva driftentreprenader på upphandling genom LOU samt LOV i kommuner och region samt egna verksamheter inom vård och omsorg och verksamhetsområdena äldreomsorg, funtionsstöd en ...
Aurenav Sweden AB
Org.nr: 556984-0779
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster inom redovisning, skatte- och ekonomirådgivning, löneadministration och juridik, IT-säkerhet och relaterad regelefterlevnadskontroll, personalförfly ...
BAZ Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556291-0280
Bolaget skall bedriva tjänster inom bokföring, redovisning, databehandling samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BIG BOSS TRANSPORT AB
Org.nr: 556989-8108
Aktiebolaget ska bedriva godstransporter på väg samt utföra flyttjänster, lokalvård, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Byggnadssnickeriarbeten, partihandel med bränslen och därmed förenlig verksamhet. Red ...
Bokförings och Redovisnings Konsultbyrå Junos AB
Org.nr: 556236-7762
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom bokföring, redovisning och skattefrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Compenso Redovisning AB
Org.nr: 556578-0953
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ävensom därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikoll 100 AB
Org.nr: 556867-8477
Redovisning, lönehantering, ekonomisk rådgivning och administration till företag och privatpersoner.
F.W.M. Sweden AB
Org.nr: 556479-0839
Bolaget ska bedriva import och export av textilier och andra modevaror i såväl grossist och detaljistled, bedriva konsultativ verksamhet inom bokföring, redovisning och andra bolagsadmini- strativa verksamheter, bedriva ...
GiSus Redovisning AB
Org.nr: 556903-9679
Bolaget ska bedriva redovisning, bokslut, deklarationer och konsultverksamhet inom ekonomi.
HBET PRO PENSUM EKONOMISK KONSULT
Org.nr: 916626-0811
REDOVISNING SAMT EKONOMISK KONSULTVERKSAMHET
Herclik Media & Redovisning AB
Org.nr: 556816-9352
Bolaget ska bedriva undertextnings- och översättningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva bokföring och ekonomisk rådgivning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
LAZILL Ekonomi & Förvaltning AB
Org.nr: 556889-1591
Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning, uthyrning av kontorsutrymme, redovisning, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Måns Möller AB
Org.nr: 556841-5169
Bolaet ska bedriva festunderhållning såsom stand-up comedy, discjockeyverksamhet, teater och musikunderhållning samt promotion, event marketing och reklamverksamhet såsom radiojinglar och reklamfilm ävensom idka därmed f ...
ofta HB
Org.nr: 969758-3129
Webbreklam, webb marknadsföring. Tjänst och produkt förmedling på internet. Annons och publicering på internet. Tolk och översättning konsult uppdrag. Redovisning konsult uppdrag samt förenliga verksamheter.
Papper & Mappar Redovisningskonsulter i Stockholm AB
Org.nr: 556789-3739
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och övriga företagstjänster.
PEDA Konsult AB
Org.nr: 556658-8447
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, skatter, administration och företagsledningsfrågor.
PERM Redovisning AB
Org.nr: 556912-5528
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom företagsekonomi med huvudinriktning på redovisning, beskattning och juridik för småföretag och föreningar samt annan därmed förenlig verksamhet.
PERM Redovisning HB
Org.nr: 969680-9160
Redovisningsbyrå.
RCE Redovisning AB
Org.nr: 556952-1262
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.