Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BIG BOSS TRANSPORT AB

"Aktiebolaget ska bedriva godstransporter på väg samt utföra flyttjänster, lokalvård, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Byggnadssnickeriarbeten, partihandel med bränslen och därmed förenlig verksamhet. Redovisning, bokföring och därmed förenlig verksameht."
Org.nr: 556989-8108
Företagsform: Aktiebolag