Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Farsta

Active Interiör i stockholm AB
Org.nr: 556676-4535
Bolaget skall bedriva bygg- och inredningsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Allgräv Sthlm AB
Org.nr: 559030-6980
Aktiebolaget ska bedriva allt inom byggnadsverksamhet, gräv och försäljning av byggvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Anaco Bygg AB
Org.nr: 556953-4448
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av byggtjänster och administrativa tjänster, bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Berndt Sälls Byggnads AB
Org.nr: 556997-2499
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet i byggbranschen.
BIG BOSS TRANSPORT AB
Org.nr: 556989-8108
Aktiebolaget ska bedriva godstransporter på väg samt utföra flyttjänster, lokalvård, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Byggnadssnickeriarbeten, partihandel med bränslen och därmed förenlig verksamhet. Red ...
Byggnadsfirma Roger Malm AB
Org.nr: 556813-0941
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnads- och snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
CANRIVA HB
Org.nr: 969696-7760
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Celey Group AB
Org.nr: 559001-5276
Bolaget skall bedriva städverksamhet, dansskola, inredning av lägenhet, villa samt kontor och lokaler, sanering, rör och byggtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Clean and construct stockholm AB
Org.nr: 559005-3400
Bolaget skall bedriva lokalvård, verksamhet inom bygg och renovering samt därmed förenlig verksamhet.
Dörrakuten i Stockholm AB
Org.nr: 556900-7445
Verksamheten kommer att bedriva bevakning, försäljning av säkerhetsprodukter, larm, inbrottsskydd, glas, dörrar. Uthyrning av personal samt bygg & renovering.
Elitgruppen Stockholm AB
Org.nr: 556976-0654
Aktiebolaget skall bedriva byggentreprenader, byggstädning och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall även tillhandahålla tjänster inom'lokalvårdhemstädning samt fastighetsskötsel såsom snöskottning och dä ...
Fasadkompaniet Johanneshov AB
Org.nr: 556931-8735
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten, fasadarbeten och badrumsrenoveringar samt därmed förenlig verksamhet.
Firma Markus Eberle AB
Org.nr: 556961-2095
Aktiebolaget ska bedriva snickeri samt därmed förenlig verksamhet.
G. Brodin Bygg AB
Org.nr: 556868-5258
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och plattsättningsarbeten hos privatpersoner och företag.
Gatab AB
Org.nr: 556948-5765
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva snickeri och måleriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
IMM Innovativ Mät & Montageteknik AB
Org.nr: 556935-5091
Aktiebolaget ska bedriva digital mätning med CAD-teknik, mallning samt montage inom byggbranschen.
J. SELSFORS BYGGSERVICE AB
Org.nr: 556838-0157
Bolaget ska bedriva byggverksamhet såsom byggnadssnickeri, invändiga och utvändiga reparationer och renoveringar samt därmed förenlig verksamhet.
J.esper A.lan Construction AB
Org.nr: 559001-8593
Utbyggnad, markarbeten, måleri, tak, golv, byggservice, personaluthyrning samt äga och förvalta andelar i andra bolag samt äga och förvalta fast egendom ävensom därmed förenlig verksamhet.
JMW Bygg och Fastighets AB
Org.nr: 556614-9380
Bolaget skall bedriva bygg och entreprenad samt fastighetsservice och därutöver äga fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Joakim Granath Byggnads AB
Org.nr: 556611-5423
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggnadsverksamhet och entreprenadverksamhet inom VVS-området. Bolaget skall även bedriva värdepappersförvaltning och äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksa ...