Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Farsta

AB Skandic Omsorg
Org.nr: 556877-4508
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, rekrytering, annonsförsäljning, marknadsformningsverksamhet i form av utformning, tryck, rådgivning, skapa hemsidor, datorprogrammering, bokföring, konsulting admi ...
All: Work Together AB
Org.nr: 556363-6140
Föremålen för bolagets verksamhet är att bedriva driftentreprenader på upphandling genom LOU samt LOV i kommuner och region samt egna verksamheter inom vård och omsorg och verksamhetsområdena äldreomsorg, funtionsstöd en ...
Aurenav Sweden AB
Org.nr: 556984-0779
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster inom redovisning, skatte- och ekonomirådgivning, löneadministration och juridik, IT-säkerhet och relaterad regelefterlevnadskontroll, personalförfly ...
BAZ Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556291-0280
Bolaget skall bedriva tjänster inom bokföring, redovisning, databehandling samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BIG BOSS TRANSPORT AB
Org.nr: 556989-8108
Aktiebolaget ska bedriva godstransporter på väg samt utföra flyttjänster, lokalvård, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Byggnadssnickeriarbeten, partihandel med bränslen och därmed förenlig verksamhet. Red ...
Bokföring24 AB
Org.nr: 559007-9223
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom bokföring, bokslut, löner, fakturering samt deklarationer, samt härmed förenlig verksamhet.
Bokförings och Redovisnings Konsultbyrå Junos AB
Org.nr: 556236-7762
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom bokföring, redovisning och skattefrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Bokföringsexperten i Farsta AB
Org.nr: 556832-6655
Bokförings och redovisningstjänster,skatter m.m.
Compenso Redovisning AB
Org.nr: 556578-0953
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ävensom därmed förenlig verksamhet.
de Wall Bemanning & Rekrytering AB
Org.nr: 556803-2469
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva personaluthyrnings- och rekryteringsverksamhet, konsultationer inom ekonomi- och personalområdet samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikoll 100 AB
Org.nr: 556867-8477
Redovisning, lönehantering, ekonomisk rådgivning och administration till företag och privatpersoner.
Fondant AB
Org.nr: 559000-0625
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ekonomiområdet, och därmed förenlig verksamhet.
GiSus Redovisning AB
Org.nr: 556903-9679
Bolaget ska bedriva redovisning, bokslut, deklarationer och konsultverksamhet inom ekonomi.
GITA Konsult HB
Org.nr: 916603-7672
INFORMATIONSVERKSAMHET OM MEDVETANDETEKNOLOGIN, KURSVERKSAMHET I ORGANISATIONS- OCH MEDVETANDEUTVECKLING SAMT EKONOMISK KONSULTVERKSAMHET
Göran Areström AB
Org.nr: 556304-7363
Bolaget ska bedriva verksamhet med revision, rådgivnings- och konsultverksamhet inom redovisnings- och skatteområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
HBET PRO PENSUM EKONOMISK KONSULT
Org.nr: 916626-0811
REDOVISNING SAMT EKONOMISK KONSULTVERKSAMHET
Lada service AB
Org.nr: 556827-8146
Bolaget ska bedriva bilverkstad med bilvård, handel med däck och hjul samt förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva konsultationer inom marknadsföringen. Samt ska driva turistbyrå. Bolaget utför tjänster inom byggn ...
LAZILL Ekonomi & Förvaltning AB
Org.nr: 556889-1591
Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning, uthyrning av kontorsutrymme, redovisning, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Lianjo AB
Org.nr: 556194-9743
Bolaget skall bedriva ekonomisk uppdragsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
M.O.B. Mekanik och Bokföring Konsult HB
Org.nr: 969615-6273
Konsultverksamhet inom teknik och ekonomi.