Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

All: Work Together AB

"Föremålen för bolagets verksamhet är att bedriva driftentreprenader på upphandling genom LOU samt LOV i kommuner och region samt egna verksamheter inom vård och omsorg och verksamhetsområdena äldreomsorg, funtionsstöd enligt SoL och LSS, personlig assistans, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg, bland annat HVB-hem (Hem för Vård och Boende), skyddsboenden, konsulentstödda familjehem samt övriga förebyggande insatser, utslussning och eftervård och öppenvård. Bolaget erbjuder även tilläggstjänster samt hushållsnära tjänster och service till privatpersoner samt övrig service till företag avseende. Föremålen för bolagets verksamhet är även att bedriva dels bemanning och personaluthyrning inom ett antal olika branscher både inom privat och offentlig sektor. Exempelvis på några branscher och verksamheter är vård och omsorg, hälso- och sjukvård, mekanik, teknik, verkstad, m.m. Bolaget kommer även att arbeta med rekrytering och kravspecifikationer av olika yrkeskompetenser på uppdrag från både privata och offentliga aktörer, inom de branscher och verksamheter som räknas upp ovan. Drift av vårdcentraler inom regional och privat sjukvård samt konsultation, organisationsutveckling, utbildning och handledning inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder även tjänster inom redovisning och ekonomisk konsultation. Bolaget skall även bedriva handel och innehavsförvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556363-6140
Företagsform: Aktiebolag