Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PEDA Konsult AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, skatter, administration och företagsledningsfrågor."
Org.nr: 556658-8447
Företagsform: Aktiebolag