Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Farsta

(K)lyftigt AB
Org.nr: 556962-3506
Utbildning inom säkerhet och lyftande maskiner samt därmed förenlig verksamhet.
A.M Bygg & Takbolaget i Sthlm AB
Org.nr: 556929-7285
Aktiebolaget ska bedriva bygg-, tak- och rivningsverksamhet, konsultverksamhet inom detta område samt utföra snöskottning jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Skandic Omsorg
Org.nr: 556877-4508
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, rekrytering, annonsförsäljning, marknadsformningsverksamhet i form av utformning, tryck, rådgivning, skapa hemsidor, datorprogrammering, bokföring, konsulting admi ...
Active VVS AB
Org.nr: 556989-4750
Bolaget skall bedriva installationer inom VVS, byggnads- och inredningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
ADO Konsult AB
Org.nr: 556845-7245
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning, systemförvaltning och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
AG Sales & Event AB
Org.nr: 556914-8470
Bolaget skall bedriva utbildnings-, konsult- och eventverksamhet inom främst fordonsbranschen, eventverksamhet inom klipp- och isklättring, tillverkning och försäljning av silverföremål samt annan därmed förenlig verksam ...
Akleja AB
Org.nr: 556942-8617
Bolaget skall bedriva konsult och föreläsningar inom trädgård. Tv-uppdrag,Trädgårdsreportage,Krönikor och författarskap. Modelluppdrag
Aktiebolaget Botkyrka Energikonsult
Org.nr: 556531-5438
Bolaget skall bedriva verksamhet med VVS, ventilation och byggentreprenader, äga och förvalta fastigheter samt dit tillhörande verksamhet.
ALFACON Miljö- & Energiteknik HB
Org.nr: 916514-6656
Montering och installation av värme- och energianläggningar. Konsultverksamhet inom energiområdet.
ALL - TIME Management STOCKHOLM AB
Org.nr: 556894-7831
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, utbildning och styrning inom friskvård och ekonomi. Företaget skräddarsyr och designar unika lösningar inom dessa områden utifrån kundens önskemål.
Amagus AB
Org.nr: 556944-2014
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom teknik- främst inom textilindustrin - och företagsutveckling, bedriva uthyrning av maskiner och utrustning för hemrenovering och trädgårdsarbeten, idka import och handel med h ...
Ambitio AB
Org.nr: 559001-3891
Konsulttjänster inom alla områden för HR såsom Personalchef att tillfälligt hyra in, Kompetensutveckling och "Talent Management", Organisationsutveckling och förändringsarbete, HR stöd i rehabiliteringsprocesser, Arbetsr ...
Annie Persson AB
Org.nr: 556740-1160
Bolaget skall bedriva utredningar, organisationsförändringar, handledning i förändringsarbete, opinionsbildning och förankringsarbete och därmed förenlig verksamhet.
Ara Abrahamian Invest AB
Org.nr: 556639-0661
Bolaget ska bedriva verksamhet inom, samt utvecklingn av bolag som är verksamma inom områdena: 1. Utveckling av idrottsmannan, Ara Abrahamians varumärke. 2. Produktion och handel med choklad och konfekt produkter. 3. Han ...
Atri Landskapsingenjörer AB
Org.nr: 556954-1112
Vi erbjuder en specialiserad konsulttjänst inom markskötsel. Konsulttjänsterna innefattar uppföljning av markskötsel och garantiskötsel, besiktningar och framtagning av skötselbeskrivningar för upphandling. Vi kommer äve ...
Aurenav Professional Associates KB
Org.nr: 969770-0145
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet, företrädesvis inom sektorena informations- och kommunikationsteknik, ledningsfrågor, regelefterlevnad främst inom finans- och informationsteknikssekto ...
Avaton AB
Org.nr: 556935-6719
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet samt försäljning av produkter och tjänster företrädesvis inom områdena IT och telekom, äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig v ...
Aventin AB
Org.nr: 556471-9432
Bolaget skall bedriva audiotex samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BCO TRADING HB
Org.nr: 916638-9941
Konsultverksamhet inom marknadsföring och information samt handel, fastighet- och kapitalförvaltning.
Belium Livsmiljö AB
Org.nr: 556936-6809
Bolaget ska utföra och förmedla konsulttjänster inom området kreativa person- och arbetsmiljöer samt försäljning av produkter inom dessa områden, exempelvis miljöbelysning, ventilation, samt styr- och reglerteknik för lu ...