Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Farsta

AB Skandic Omsorg
Org.nr: 556877-4508
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, rekrytering, annonsförsäljning, marknadsformningsverksamhet i form av utformning, tryck, rådgivning, skapa hemsidor, datorprogrammering, bokföring, konsulting admi ...
ALL - TIME Management STOCKHOLM AB
Org.nr: 556894-7831
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, utbildning och styrning inom friskvård och ekonomi. Företaget skräddarsyr och designar unika lösningar inom dessa områden utifrån kundens önskemål.
Allt & Lite till AB
Org.nr: 556950-0274
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, ekonomi och logistik och därmed förenlig verksamhet.
Angela & M AB
Org.nr: 556708-7621
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och försäljning och äga och förvalta fast och lös egendom, värdepapper, immateriella tillgångar och rättigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Arbetskraft i Söderort AB
Org.nr: 556855-0361
Bolaget skall bedriva bemanning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet samt utföra hantverksuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Berggren Business Design AB
Org.nr: 556801-7098
Försäljning, design och konsultverksamhet kring arbetskläder, uniformer, profiltextil, presentreklam och säkerhetsprodukter. Samt värdepappershantering.
BIBBO Hotelldata AB
Org.nr: 556501-2704
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och försäljning inom ADB, marknadsföring, ekonomi, organisation och utbildning inom hotellbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Brand Factory Invest AB
Org.nr: 556681-4884
Bolaget skall vara verksamt i mediabranschen och därvid särskilt förmedla mediaytor på rörliga och fasta annonsbärare samt idka försäljning och handel med grafiska produkter, handel med bolag, fastigheter, värdepapper oc ...
Charterhouse AB
Org.nr: 556723-3324
Bolaget skall för kunders räkning inköpa tjänster för trycksakshantering och urtskriftshantering, tillhandahålla konsulttjänster inom tryckhantering och utskriftshantering även idka därmed förenlig verksamhet.
de Wall Bemanning & Rekrytering AB
Org.nr: 556803-2469
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva personaluthyrnings- och rekryteringsverksamhet, konsultationer inom ekonomi- och personalområdet samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
GiSus Redovisning AB
Org.nr: 556903-9679
Bolaget ska bedriva redovisning, bokslut, deklarationer och konsultverksamhet inom ekonomi.
Hantverksförmedlingen FDH AB
Org.nr: 556726-8908
Bolaget ska bedriva förmedling av hantverkare, utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och omvärldsanalys samt idka därmed förenlig verksamhet.
Helena Palmheden Konsult AB
Org.nr: 556181-4756
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi, utbildning och marknadsföring. Skriva och sälja läro- böcker samt föredrag inom bland annat entreprenörskap, marknads- föring och ekonomi och därmed fö ...
Hållbarhetscirkeln enblom konsult AB
Org.nr: 556843-6058
Konsultverksamhet innefattande rådgivning, utbildning och information till verksamheter som vill arbeta hållbart. Hållbarhet i detta avseende innefattar tre huvudsakliga perspektiv: hållbar ekonomi, hållbar kvalitet, hål ...
K-Eye Group AB
Org.nr: 556262-8387
Bolaget ska bedriva utveckling av produkter och metoder för att tillfredställa säkerheten i fastigheter och lägenheter inklusive försäljning. Produkterna innefattar allt från lås och passagesystem med kortläsare eller to ...
Koordinaten Holding AB
Org.nr: 556678-3352
Bolaget skall helt eller delvis äga och aktivt utveckla rörelsedrivande företag inom bygg och entreprenad-området, bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, ekonomi och juridik gentemot rörelsedr ...
KSR Kontors- & Processtöd HB
Org.nr: 969611-6988
Hjälp till företag med administrativa uppgifter som dataregistrering, ekonomi- och sekreteraruppgifter samt konsultverksamhet inom organisationen.
Lagopus AB
Org.nr: 556656-2095
Föremålet för bolagets verksamhet är bemanning inom transport, konsultationer inom ekonomi och administration och tidningsproduktion och därmed förenlig verksamhet.
LAZILL Ekonomi & Förvaltning AB
Org.nr: 556889-1591
Bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning, uthyrning av kontorsutrymme, redovisning, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
M. Persson Ekonomi Konsult AB
Org.nr: 556473-4514
Bolaget skall bedriva placeringsrådgivning och - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag - bedriva kapitalförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.