Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Farsta

AB Skandic Omsorg
Org.nr: 556877-4508
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, rekrytering, annonsförsäljning, marknadsformningsverksamhet i form av utformning, tryck, rådgivning, skapa hemsidor, datorprogrammering, bokföring, konsulting admi ...
Aktiebolaget Solid Norden
Org.nr: 556895-1700
Aktiebolaget ska bedriva inkasso verksamhet samt hantering, administration och köp av kundfordringar och därmed relaterade tjänster, bedriva finansiell och juridisk rådgivning, äga och förvalta fastigheter (kameralt och ...
Aktiebolaget Svenska Eken corpusjuriscivilis
Org.nr: 556577-1002
Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet samt hantering, administration och köp av kundfordringar och därmed relaterade tjänster, bedriva Finansiell och juridisk rådgivning, äga och förvalta fastigheter (kameral och tekni ...
Ekonomikoll 100 AB
Org.nr: 556867-8477
Redovisning, lönehantering, ekonomisk rådgivning och administration till företag och privatpersoner.
Energidepå i Stockholm AB
Org.nr: 556812-5230
Föremålet för bolagets verksamhet är friskvård, personlig träning, aktiviteter för barn och pensionärer, uthyrning av lokaler, administration och därmed förenlig verksamhet.
Lagopus AB
Org.nr: 556656-2095
Föremålet för bolagets verksamhet är bemanning inom transport, konsultationer inom ekonomi och administration och tidningsproduktion och därmed förenlig verksamhet.
PEDA Konsult AB
Org.nr: 556658-8447
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, skatter, administration och företagsledningsfrågor.
Svenska Mercurium Corpusjuriscivilis AB
Org.nr: 556984-9861
Aktiebolaget skall bedriva följande verksamhet: Administration av fakturering, reskontraservice, lämna fakturakrediter till företag och förvärva fordringar.
Tibonati AB
Org.nr: 556567-0121
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration, butik och lager samt därmed förenlig verksamhet.