Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

F.W.M. Sweden AB

"Bolaget ska bedriva import och export av textilier och andra modevaror i såväl grossist och detaljistled, bedriva konsultativ verksamhet inom bokföring, redovisning och andra bolagsadmini- strativa verksamheter, bedriva köp och försäljningar av hästar, att inneha hästar för tävlingsbruk och avel, handel med aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hästar - Redovisning
Org.nr: 556479-0839
Företagsform: Aktiebolag