Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Visby

Almi Företagspartner Gotland AB
Org.nr: 556488-1166
Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling (prop. 1993-94:40, bet. 1993-94:NU11,rskr 1993-94:80). Beslutet innebär bl.a. att de länsvisa utvecklingsfonderna skall ersätta ...
Arendus AB
Org.nr: 556907-4411
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom landskapsanalyser och arkeologiska undersökningar. Konsulttjänsterna omfattar bland annat rådgivning, analys, utbildning och kunskapsförmedling. Bolaget skall även förvalta fa ...
Biovärmeteknik Gotland AB
Org.nr: 556984-9093
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av biobränslepannor, rådgivning och konsultarbete, försäljning och installationer av vattenfilter, VVS-arbeten samt ägande av fast och lös egendom och och därmed förenli ...
BL i Visby AB
Org.nr: 556767-6944
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå med ekonomisk rådgivning.
Brandförebyggarna Gotland AB
Org.nr: 556629-9946
Bolaget skall utöva skorstensfejning, rådgivning gällande brandskydd avseende fast och lös egendom, handel med brandredskap och annan skyddsmaterial samt med dessa verksamheter förenlig verksamhet.
Calderon & Partners AB
Org.nr: 556422-8434
Bolaget skall bedriva marknadsanalys, profileringsprogram, reklam, marknadsinformation, samhällsinformation, massmediakontakter, grafisk design, tidnings- och trycksaksproduktion. Rådgivning och utbildning i information ...
CityRedovisning i Visby AB
Org.nr: 556665-5857
Bolaget skall bedriva redovisning, revision, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Coompanion Gotland ek. för.
Org.nr: 769602-7932
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla information, rådgivning och utbildning inom kooperativa företagsformer i alla branscher till medlemmarna. Detta för att främja ...
Digital Nature EF
Org.nr: 769621-8341
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta kollaborativt skapande av i synnerhet interaktiva medier men också videoproduktion, illustration, webbproduktion, mjukvaruutve ...
Ekonomi Felix AB
Org.nr: 556888-9942
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation och rådgivning inom ekonomi och redovisning riktad mot små och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet.
Energiteknik i Visby AB
Org.nr: 556687-5729
Bolaget skall bedriva rådgivning och konsultation inom värme- och energiteknik samt montering av värmesystem jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.
Eva Wetterdal Organisation & Person AB
Org.nr: 556816-0500
Bolaget ska bedriva verksamhet inom organisationskonsulting, utbildning, samtalsstöd yogautbildingar samt även rådgivning och rekrytering. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksa ...
Financial PPC Group Stockholm AB
Org.nr: 556607-8993
Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling, rådgivning och konsultationer inom området försäkring, fond, finans. Konsultationer inom management och ledarskap. Äga, förvalta och handel med värdepapper, äga och förval ...
Fole Redovisning AB
Org.nr: 556635-8510
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, rådgivning i privatekonomiska frågor, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Glifa AB
Org.nr: 556400-1047
Bolaget skall bedriva rådgivning i kroppsvård, uthyrning av maskiner till kroppsvård, handel med sport och fritidskläder och artiklar där tillhörande samt därmed förenlig verksamhet.
Gotlands Byggisolering AB
Org.nr: 556355-9672
Bolaget skall bedriva byggisolering. byggteknisk rådgivning samt försälja byggmaterial och teknisk utrustning och idka härmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Gotlands Lokalfinansiering AB (svb)
Org.nr: 556937-6808
Bolagets verksamhet är finansiell rådgivning samt att bygga nätverk där investerare, mentorer och entreprenörer kan sammanföras med syfte att medverka till utveckling av näringslivet på Gotland.
Gotlands näringslivs - och etableringsservice AB
Org.nr: 556123-2371
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla Gotland till en attraktiv etableringsort, att stödja företagsetableringar i regionen samt att bedriva rådgivning och serviceverksamhet i näringslivsfrågor. Bolage ...
H Göthberg AB
Org.nr: 556836-0183
Aktiebolaget ska bedriva bokföringstjänster och rådgivning. Utföra svarv, svets och fräsarbeten i järn och stålmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
HEARTFIELDS JURIDIK, MEDIAPRODUKTION HB
Org.nr: 916603-0610
JURIDISK RÅDGIVNING AVSEENDE MEDIAFRÅGOR OCH MEDIAPRODUKTION