Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Digital Nature EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta kollaborativt skapande av i synnerhet interaktiva medier men också videoproduktion, illustration, webbproduktion, mjukvaruutveckling. 1) Föreningen medlemmar drar in uppdrag inom ovanstående arbetsområden som distribueras till medlemmar. 2) Genom nätverket föreningen utgör kan medlemmar hitta samarbetspartners till projektarbeten och uppdrag. 3) Föreningen kan bistå med rådgivning vid utvecklande av projekt och produktionspipelines, i synnerhet för nyskapande och gränsöverskridande projekt inom spel, interaktivitet, 4) Föreningen låter medlemmar synas med sina projekt och portföljer via den gemensamma hemsidan. konst, animation som har anknytning till föreningen. 5) Möjliggöra för medlemmar att fakturera via föreningen. 6) Förening utgör resursstöd även genom sina kontakter på den nationella och internationella oberoende spelutvecklarscenen och tillgodoser information om tävlingar, utvecklingsstöd och dylikt, där den även kan hjälpa till med ifyllning av ansökningar och finansiering av material. 7) Föreningen har även som mål att generera tillräckligt med kapital för att kunna stödja utvecklandet av medlemmars interna originella projekt (dvs ej uppdrag utifrån, utan produkter där rättigheterna helt och hållet ägs av föreningen eller dess medlemmar)."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Illustration - Information - Konst - Programvaruutgivare - Rådgivning - Spel
Org.nr: 769621-8341
Företagsform: Ekonomisk förening