Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Visby

Hultgren & Gahm HB
Org.nr: 916425-5102
Konsultverksamhet riktat mot småföretag inom företagsekonomi, affärsutveckling, marknadsföring och systemering av IT-stöd. Företagsservice till småföretag genom att erbjuda tjänster på internet omfattande rådgivning, mar ...
Human Communication Gotland AB
Org.nr: 556839-0792
Bolaget ska bedriva konsult verksamhet inom bokföring, bokslut bolagsbildning, företagsöverlåtelse, ekonomisk rådgivning, mångfald, integration och organisations utveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Juristgruppen Stockholm-Visby-London AB
Org.nr: 556237-8496
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom, handel med marknadsnoterade och onoterade värdepapper, handel med konst och antikviteter, juridisk rådgivning till företag och enskilda och därmed f ...
Juristrådet i Stockholm AB
Org.nr: 556807-4909
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning, förlagsverksamhet inom bokbranschen, verka som operatör inom museinäringen, handla med antikviteter och ädla metaller, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig ve ...
Keeping in climate Gotland EF
Org.nr: 769622-1345
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla arbete i föreningens verksamhet. Verksamheten består i att för kunds räkning ta fram förvaringsenheter med klimatstyrning ...
KulturCentral Gotland Ek. för.
Org.nr: 769602-4285
Föerningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att upprätthålla en mötesplats där kulturintresserade ungdomar, kulturarbetare, progressiva företag och offentliga organisationer kan vända sig ...
Larsarve Mediakonsult HB
Org.nr: 969740-1967
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom media, främst marknadsanalyser samt därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska utföra konsultuppdrag i form av utbildning, rådgivning, projektledning,företagsledning och försäljning s ...
Leissner ekonomi o juridik AB
Org.nr: 556968-4375
Bolaget ska bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning, erbjuda hantverkstjänster och utföra fotografiska uppdrag inklusive handel med foto och konst, idka handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom.
Limerock Consulting Holding AB
Org.nr: 556695-2098
Bolaget skall driva utbildning och rådgivning inom medicin, kliniskt arbete, medicinsk dokumentation, köp och förvaltning av fast egendom, köp och försäljning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
LÖ utbildning & ekonomi AB
Org.nr: 556922-5823
Utbildning och rådgivning i försäkringar samt ekonomiska och administrativa tjänster, samt hushållsnära tjänster. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper.
Pensionsplanering i Norden AB
Org.nr: 556804-3466
Bolaget ska bedriva rådgivning kring och förmedling av liv- och pensionsförsäkringar, såväl i Sverige som inom Norden, marknads- föra och ge investeringsråd som anknutet värdepappersombud, även äga och förvalta värdepapp ...
Revision & Konsultation i Visby AB
Org.nr: 556629-0523
Bolaget skall bedriva revision och rådgivning inom ekonomi och skatter och därmed förenlig verksamhet.
Ronect Projekt & Ledarutveckling AB
Org.nr: 556815-4073
Bolaget ska bedriva utbildning inom ledarskap och projektledning samt rådgivning av förändringsarbeten som värdesätter möjligheten att räkna hem investeringen i organisationens humankapital.
S Edström Mark AB
Org.nr: 556970-4298
Markprojektering, entreprenadhandlingar, projektledning och besiktning av markentreprenader, skötselplaner, rådgivning, växtplanering, förekommande arbete inom markentreprenad så som skötsel och anläggning.
Strömma Idé & Konsult HB
Org.nr: 969737-5161
Rådgivning vid och förmedling av myndighets- och samhällskontakter och därtill hörande verksamhet. Konsultverksamhet i organisations-, ledarskaps- och kvalitetsfrågor. Vuxenpedagogik.
T LINDVALLS RÖR GOTLAND AB
Org.nr: 556884-8427
Nyinstallationer och servicearbeten inom vvs. Rådgivning'Konsultation inom vvsområdet
Team Vera AB
Org.nr: 556836-2312
Aktiebolaget ska bedriva städ- och hushållsnäratjänster, bygg-, snickeri- och inredningsuppdrag. Projektering, genomförande och konsulterande rådgivning inom husbyggnadsfacket samt försäljning av hus, fastighetsförvaltni ...
Tinge Juristkonsult AB
Org.nr: 556728-0879
Bolaget skall bedriva juridisk rådgivning och konsultation samt utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Torchill AB
Org.nr: 559008-6145
Bolaget ska bedriva formgivning, tillverkning, utbildning, rådgivning, inköp och försäljning inom konst och inredning samt därmed förenlig verksamhet. Som exempel på förenlig verksamhet anges hunddagis-, restaurang- och ...
Vin- och Kultur på Gotland HB
Org.nr: 969672-1936
Konsult i vinkunskap medd utbildning, vinprovningar, rådgivning och föredragsverksamhet. Guidning och reseledning på Gotland, utbildning i Gotlandskunskap och föredragsverksamhet.