Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arendus AB

"Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom landskapsanalyser och arkeologiska undersökningar. Konsulttjänsterna omfattar bland annat rådgivning, analys, utbildning och kunskapsförmedling. Bolaget skall även förvalta fast och lös egendom samt driva med konsultverksamheten förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bibliotek - Rådgivning
Org.nr: 556907-4411
Företagsform: Aktiebolag