Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bibliotek i Visby

Aktiebolaget Öfverstekvarn
Org.nr: 556017-3949
Bolaget skall driva förvaltning av fast och lös egendom och verksamhet inom turistnäringen och därmed förenlig verksamhet.
Arendus AB
Org.nr: 556907-4411
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom landskapsanalyser och arkeologiska undersökningar. Konsulttjänsterna omfattar bland annat rådgivning, analys, utbildning och kunskapsförmedling. Bolaget skall även förvalta fa ...
Cecilia Boman Restaurering AB
Org.nr: 556933-9483
Konsultverksamhet inom byggsektorn med inriktning på restaurering av äldre byggnader. Antikvarisk medverkan, bygglovshandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, kursverksamhet, sakkunnig kontroll av kulturvärden.
Karlsö jagt- och djurskyddsförenings AB
Org.nr: 556003-5643
Bolaget skall efter inköp av andelar i Karlsöarna eller någon av desamma och beredande av uteslutande dispositionsrätt till jakten å samma öar, skydda jakten och djurlivet där städes, så att därigenom dels de sjöfågelart ...
Lummelundagrottan AB
Org.nr: 556002-2492
Bolaget skall bedriva visning av Lummelundagrottan, handel med konfektyrer, souvernirer och hantverk, ägande och förvaltning av värdepapper och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Robbjäns Hus och Trädgård EF
Org.nr: 769615-9487
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva verksamhet på Robbjens gård i Klinte under de bärande idéerna Historia Nutid och Framtid med fokus på Kultur, Natur och Mat och L ...
Templarium HB
Org.nr: 969677-4943
Renovering, restaurering, utveckling, i huvudsak av kulturhistoriskt intressanta'byggnaderfastighetermiljöer. Nyproduktion med inriktning på traditionella byggnadsmaterial, förvaltning av fast och lös egendom samt därvid ...