Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Coompanion Gotland ek. för.

"Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla information, rådgivning och utbildning inom kooperativa företagsformer i alla branscher till medlemmarna. Detta för att främja olika samverkansformer mot ett lönsamt företagande. Dessutom ska föreningen: Initiera och utveckla samarbete mellan etablerade och nya kooperativa företag till gagn och nytta för medlemmarna. Uppmuntra och stödja forsknings- och utvecklingsverksamheter med anknytning till företagande i samverkan. Bedriva utbildning i samverkansformer och kooperativ i samarbete med olika utbildningsorgan. Aktivt samverka och samarbeta med andra resurs- och kompetens- centra på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Aktivt verka för att skapa nya arbetstillfällen och i övrigt utveckla ett levande näringsliv på Gotland."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Konsult - Rådgivning
Org.nr: 769602-7932
Företagsform: Ekonomisk förening