Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Lund

Asketorp Patent & Juridik AB
Org.nr: 556286-2184
Bolaget skall driva verksamhet inom följande områden: Patentbyråverksamhet omfattande konsulterande verksamhet inom det immaterialrättsliga området, särskilt patent, mönster, varumärke och upphovsrätt. Juridik omfattande ...
Budde Schou AB
Org.nr: 556722-4901
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva patentbyråverksamhet och rådgivning inom området för immateriella och därtill anknytande frågor, äga och förvalta aktier och värdepapper, äga och förvalta fas ...
Dr Hans Neij Patentbyrå AB
Org.nr: 556792-6364
Bolaget skall driva patentbyråverksamhet samt i övrigt konsulterande verksamhet företrädesvis inom området för immateriellt rättsskydd, handel med och förvaltning av värdepapper, innehav och förvaltning av fast egendom j ...
Forskarpatent i Syd AB
Org.nr: 556528-8940
Bolaget skall patentera uppfinningar och förädla uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bl a licensiera dessa för vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet.
Innovationspatent Sverige AB
Org.nr: 556896-0081
Bolaget skall patentera uppfinningar och förädla uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bl a licensiera dessa för vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet.
J-F-K Strategy & Innovation AB
Org.nr: 556909-7180
Företaget avser bedriva verksamhet inom följande områden: 1) Konsultverksamhet inom strategi, marknadsanalys, organisation, planering, kommunikation, design och innovation Med design avses såväl industridesign som använ ...
KAIAL AB
Org.nr: 556553-6850
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom. Äga och förvalta värdepapper. Äga, utveckla och exploatera patent. Bedriva konsulterande verksamhet inom lantbrukssektorn, livsmedels- industri, processindustri, foderindustri ...
Ligatum AB
Org.nr: 556846-7525
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området naturvetenskap'patent ("scientific patent advisor" ("vetenskaplig patentrådgivare"): uppdragen består i stort av att föra en uppkommen idé t ...
Neij & Lindberg AB
Org.nr: 556895-4977
Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet samt i övrigt konsulterande verksamhet företrädesvis inom området för immateriellt rättsskydd, jämte med all ovan angiven rörelse förenlig verksamhet.
PatentLinq AB
Org.nr: 559011-0861
Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet samt i övrigt konsulterande verksamhet företrädesvis inom området för immateriellt rättsskydd samt handel med och förvaltning av värdepapper.
Perklev Patent AB
Org.nr: 556959-4129
Konsultverksamhet inom området immaterialrätt och annan därmed förenlig verksamhet.
SciMont AB
Org.nr: 556667-3744
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, marknadsföra, licensiera och sälja produkter inom området nanoteknologi och optik, samt tillhandahålla konsulttjänster inom detta område s ...