Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Innovationspatent Sverige AB

"Bolaget skall patentera uppfinningar och förädla uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bl a licensiera dessa för vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Patentbyråer
Org.nr: 556896-0081
Företagsform: Aktiebolag