Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ligatum AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området naturvetenskap'patent ("scientific patent advisor" ("vetenskaplig patentrådgivare"): uppdragen består i stort av att föra en uppkommen idé till en patentansökan som är anpassad till omgivningens krav på en produkt på marknaden, patentförsvar och därmed förenlig verksamhet, föredragsverksamhet inom naturvetenskaperna, litterär verksamhet och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Patentbyråer
Org.nr: 556846-7525
Företagsform: Aktiebolag