Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dr Hans Neij Patentbyrå AB

"Bolaget skall driva patentbyråverksamhet samt i övrigt konsulterande verksamhet företrädesvis inom området för immateriellt rättsskydd, handel med och förvaltning av värdepapper, innehav och förvaltning av fast egendom jämte handel med sådan egendom, jämte med all ovan angiven rörelse förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Patentbyråer
Org.nr: 556792-6364
Företagsform: Aktiebolag